Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Фірма як економічна організація і суб’єкт ринку

Автор:   •  Декабрь 24, 2017  •  Курсовая работа  •  6,460 Слов (26 Страниц)  •  294 Просмотры

Страница 1 из 26

         МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління

Кафедра стратегії підприємств

КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Мікроекономіка»
на тему «Фірма як економічна організація і суб’єкт ринку»

Студентки 2 курсу, спец. 6501, групи 1


Науковий керівник: к.е.н., доц.         


Роботу подано
на кафедру _________________

                                                   (дата)

КИЇВ 2016

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Фірма - економічна організація, її структура, цілі, завдання, трансакційні витрати, цінова політика

  1. . Поняття фірми, її сутність і роль
  2. . Об'єктивні причини виникнення та існування фірм
  3. . Цілі та функції фірми
  4. . Роль держави у функціонуванні фірми
  5. . Вплив цінових змін на прибуток фірми

РОЗДІЛ ІІ. Фірма як суб'єкт ринкових відносин

2.1. Фірма як інститут ринкової економіки
2.2. Загальна стратегія фірми в умовах ринку
2.3. Конкурентоспроможність фірми в умовах ринкової економіки: переваги та недоліки малих і великих фірм

РОЗДІЛ ІІІ. Особливості, стан розвитку а проблеми підприємницької діяльності фірм в зарубіжних країнах та в Україні

3.1. Особливості організації підприємницької діяльності фірми в США та Японії.
3.2.
 Аналіз стану розвитку підприємницької діяльності фірми в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з поняттям, сутністю, цілями, функціями, розвитком фірм в Україні та деяких зарубіжних країнах. Також метою написання роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань з мікроекономіки, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань..

Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що фірма - це підприємство, організація, установа, яка здійснює господарську діяльність з метою одержання прибутку. Будь-яка підприємницька діяльність здійснюється в певних організаційних формах. Організаційною одиницею підприємництва є фірма. Вибір форми організації підприємницької діяльності в основному визначається об'єктивними умовами — сферою діяльності, наявністю грошових коштів, перевагами та недоліками відповідних форм підприємств. Саме цьому доцільно дослідити фірми як суб’єкти ринкових відносин та економічні організації. Проблема даного дослідження носить актуальний характер в сучасних умовах. Про це свідчить постійне вивчення порушених питань. Тема "Фірма як економічна організація та суб'єкт ринку" вивчається на стику відразу декількох взаємопов'язаних дисциплін.

Структура курсової  роботи наступна:  зміст; вступ; основна частина, яка складається з трьох розділів; висновки; література.

Фірма є головною ланкою ринкової економіки, оскільки тільки за допомогою фірм відбувається інтенсивне функціонування і розвиток ринкових відносин. Поведінка фірми на ринку має велике значення не тільки для підприємця і співробітників фірми, але і для інших груп суб'єктів. Вивчення поведінки фірм є необхідною умовою вироблення економічними агентами адекватних рішень як на мікрорівні, так і на макрорівні. Сукупність же фірм визначає ефективність національної, регіональної та світової економіки в цілому. Фірма завжди стоїть в центрі ринкової економіки, і її функціонування безпосередньо позначається на ринкових відносинах.

Ринкова економіка на прикладах більшості держав світу показала себе як найбільш ефективний спосіб ведення господарювання в країні. Хоча в чистому вигляді ринкова економічна система практично ніде не існує, але основа, яка визначає суть ринкової економіки, залишається однаковою. У цю основу входить і фірма як основний суб'єкт економічної діяльності, що проводиться людиною.

Фірма проводить різноманітні операції (здійснює діяльність) з метою отримання прибутку і задоволення суспільних потреб. Тим самим характер діяльності фірми зводиться до двох вигодам - ​​прибуток для фірми і задоволення потреб - для споживача.

...

Скачать:   txt (91.6 Kb)   pdf (319.4 Kb)   docx (41.7 Kb)  
Продолжить читать еще 25 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club