Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Аналіз діяльності підприємства ПРАТ "РОСАВА"

Автор:   •  Январь 11, 2021  •  Курсовая работа  •  8,781 Слов (36 Страниц)  •  9 Просмотры

Страница 1 из 36

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУРСОВА РОБОТА

з _дисципліни Планування діяльності підприємства_______

            на тему  Аналіз діяльності підприємства ПРАТ  «РОСАВА

Студента IV курсу, групи  2

напряму підготовки Менеджмент

Гришин Руслан Васильович___

Керівник Литвишко Юлія Олександрівна

Національна шкала: ______________

Університетська шкала: ___________

Оцінка ECTS: ____

                                           

                                    Члени комісії: _________  _____________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                      _________  _____________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціа                                                                                                                                                               

Київ-2020

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….4

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ ТА ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ  «РОСАВА»…………………………………………..5

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ТА РИНКІВ ЗБУТУ………………………………………………………………………………..8

РОЗДІЛ 3.  ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА…13

РОЗДІЛ. 4ПЛАН МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………….17

РОЗДІЛ 5. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН……………………………………………...23

РОЗДІЛ. 6 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН………………………………………..29

РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН……………………………………………...45

РОЗДІЛ 8. ОЦІНКА РИЗИКУ ТА СТРАХУВАННЯ…………………………39

ВИСНОВК………………………………………………………………………….44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….…46

ВСТУП

У сучасних умовах розвитку інноваційних підходів до господарювання розпочинати новий бізнес або розширювати діюче підприємство можливо лише після визначення потреб ринку, які постійно змінюються. Динаміку ринкових тенденцій необхідно враховувати прирозробці нової продукції, організації та фінансуванні її виробництва. Тобто перед початком кожного етапу вдосконалення виробництва, розширення видів діяльності або оновлення асортименту необхідно вирішити питання: чи варто вкладати кошти та витрачати зусилля на реалізацію конкретного проекту? Інструментом вирішення цієї проблеми служить бізнес план, розробка якого дозволяє узгодити інноваційні можливості з потребами ринку на визначений період часу.

Також у цих умовах виживає та організація, котра має найновіші технології, найвищу якість продукції, найнижчі ціни і найвищі орієнтири стосовно найвимогливішого споживача. Саме споживач сьогодні визначає рівень вимог до якості продукції.

Стан справ у сфері управління якістю для підприємств України не можна визначити як задовільний. Розвиток експортних відносин показав, що продукція вітчизняних підприємств є неконкурентоспроможною на світовому ринку саме за якістю. З огляду на це, набуває особливого значення проблема розроблення та запровадження дієвих методів управління витратами на забезпечення якості продукції.

Універсальність проблеми якості і безпеки загальновизнана. Дана проблема набуває особливої актуальності в Україні у зв’язку з поглибленням ринкових відносин, загостренням конкуренції, що обумовлює необхідність підвищення якісних характеристик продукції, в тому числі і якості туристичних послуг, а також їх безпеки.

Метою написання курсової роботи є розробка бізнес плану підприємства.

Об’єктом дослідження виступає система якості продукції ПрАТ «Росава».


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ ТА ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «РОСАВА»

...

Скачать:   txt (115.7 Kb)   pdf (1.1 Mb)   docx (1.2 Mb)  
Продолжить читать еще 35 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club