Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Оку тәжiрибесi бойынша есеп «Green House» ЖШС

Автор:   •  Май 11, 2022  •  Отчет по практике  •  12,499 Слов (50 Страниц)  •  15 Просмотры

Страница 1 из 50

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ

[pic 1] 

 

0516000 – «ҚАРЖЫ» МАМАНДЫҒЫ

(САЛАЛАР БОЙЫНША)

ОҚУ ТӘЖІРИБЕСІ БОЙЫНША

 ЕСЕП

 

 

 

                                                                             Орындаған: Бердібек Қ

Тексерген: Биготанова С.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   АЛМАТЫ 2022

МАЗМҰНЫ

1 «Green House» ЖШС- НЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ...............................................5

1.1 Ұйымның есеп саясатын құру..............................................................................7

1.2 Кассалық операциялар есебі.................................................................................8

1.3 Ағымдағы шоттағы ақша қаражаты есебі...........................................................9

1.4 Есеп беретін тұлғалардың есебі.........................................................................10

1.5 Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу...................................11

1.6 Негізгі қорлар есебі.............................................................................................13

1.7 Тауарлы-материалдық қорлар есебі...................................................................14

1.8 Еңбекақысы бойынша қызметкерлермен есеп айырысу.................................15

1.9 Ұйымның қаржылық есеп беруі.........................................................................17

1.10 Қорытынды сабақ және сынақ алу...................................................................18

2 «Green House»ЖШС МЕКЕМЕСІНДЕГІ БЮДЖЕТТІК

ЕСЕБІ......................................................................................................................... 20

2.1 Мемлекеттік мекемелердегі есеп саясатының негізгі ережелері....................21

2.2 Ақша операцияларының есебі............................................................................22

2.3 Дебиторлық және кредиторлық берешек есебі.................................................23

2.4 Қызметкерлермен есеп айырысу есебі..............................................................24

2.5 Қорлар есебі.........................................................................................................26

2.6 Негізгі қорлар есебі.............................................................................................27

2.7 Материалдық емес активтердің есебі................................................................28

2.8 Кірістер мен шығындар есебі.............................................................................29

2.9 Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есеп беру.............................................29

3 «Green House» ЖШС-НЫҢ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ»...........................................30

3.1 1С: Бухгалтерия» бағдарламасымен таныстыру..............................................30

3.2 Есептің жүргізуін дұрыс жолға қою..................................................................31

3.3 Есеп жүргізудің жалпы принциптері.................................................................32

3.4 Ақша қаражаты операцияларының есебі..........................................................32

3.5 Сауда операцияларының есебі...........................................................................33

3.6 Негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің есебі................................34

3.7 Еңбекақы және кадырлық есеп..........................................................................34

3.8 Өндіріс есебі........................................................................................................35

3.9 Стандарттық есептер..........................................................................................36

4 «Green House» ЖШС»-НЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІ ТАЛДАУ.....................................................................................................................37

4.1 Негізгі қор жағдайын және пайдалнуына

талдау жасау...............................................................................................................38

4.2 Айналым қаражаттарын талдау..........................................................................39

4.3 Еңбек ресурстарын талдау..................................................................................40

4.4 Өнімнің өзіндік құнын талдау............................................................................41

4.5 Өндіріс көлемін және өнімді өткізуді талдау...................................................42

...

Скачать:   txt (168.7 Kb)   pdf (1.6 Mb)   docx (1.5 Mb)  
Продолжить читать еще 49 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club