Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Функції менеджменту та удосконалення функціональної системи на підприємства

Автор:   •  Апрель 30, 2021  •  Курсовая работа  •  10,652 Слов (43 Страниц)  •  12 Просмотры

Страница 1 из 43

Курсова робота

на тему:

«Функції менеджменту та удосконалення функціональної системи на підприємства»

Зміст

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ 5

1.1. Загальна характеристика основних функцій менеджменту 5

1.2. Оцінка ефективності функціональної системи менеджменту 8

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТОВ "МРІЯ" 21

2.1. Економічна характеристика ТОВ "МРІЯ" 21

2.2. Основні функції управління на підприємстві 27

2.3. Аналіз ефективності функціональної системи менеджменту підприємства перенести на наступну строку 32

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ функціональної системи великими літерами МЕНЕДЖМЕНТУ ТОВ “МРІЯ" 35

3.1. Напрями вдосконалення функцій планування та контролю діяльності 35

3.2. Шляхи вдосконалення функції мотивації праці на підприємстві 38

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 48

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51

ВСТУП

Актуальність теми. управління - це процес спрямований на прийняття рішень стосовно управлінських суб’єктів та об’єктів управління, які можна розглянути як певну сукупність, зовнішнього і внутрішнього впливу, на діяльність підприємства з метою стабілізації або зміни його стану в бажаних параметрах. Однак, реформування сільськогосподарських підприємств, і зокрема, трансформації відносин власності у аграрній сфері економіки істотно вплинула на всі сторони діяльності суб’єктів господарювання. При цьому найбільш суттєвих змін у цих умовах зазнала сфера управління. Виникли нові суб’єкти управління, що призвело до нових різних форм підприємницької діяльності. Крім цього, виникли зміни і в самому економічному механізмі управління, оскільки економічний механізм управління - це система, за допомогою якої здійснюється управління діяльністю підприємств, а її складовими елементами є планування діяльності, організація, координація, мотивація, фінансове забезпечення, ризик-менеджмент, діагностика та контроль за ходом виникнення проблеми. Поряд з цим в науці і практиці управління виділяють три основні напрями підвищень продуктивності організації: технологічна продуктивність, продуктивність праці і продуктивність менеджменту. Саме це і зумовило актуальність обраної теми дослідження.

Питаннями управління та підвищенням його ефективності в підприємствах, аналізом функцій управління в нових умовах господарювання зробили такі вчені-економісти як: Л. Абалкін, В Андрійчук, М. Дем’яненко, В. Дієсперов, Д. Доманчук, М. Малік, П. Макаренко, В. Месель-Веселяк, П. Саблук, В. Ткаченко, Г. Чорний, О. Шпекуляк, В. Юрчишин, К. Якуба та інші. Їх праці заслуговують на увагу, однак дане питання все ще залишається невирішеним.

Об’єктом дослідження є господарська діяльність ТОВ "МРІЯ"

Предметом дослідження – система функцій менеджменту.

Мета роботи - удосконалення функціональної системи ТОВ "МРІЯ" на основі критичного аналізу практики його господарювання

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

- ознайомитися з основними функціями менеджменту;

- визначити особливості оцінки ефективності функціональної системи менеджменту;

- надати економічну характеристику діяльності ТОВ "Мрія";

- виявити основні функції управління на підприємстві;

- проаналізувати ефективність функціональної

...

Скачать:   txt (158.8 Kb)   pdf (210.2 Kb)   docx (64.5 Kb)  
Продолжить читать еще 42 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club