Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Сучасний стан стандартизацii та актуальнi проблеми оцiнювання ювелiрних виробiв в сучасних ринкових умовах

Автор:   •  Январь 23, 2018  •  Статья  •  1,757 Слов (8 Страниц)  •  158 Просмотры

Страница 1 из 8

УДК 671.12:614.8.86                                                                    Орищук Катерина

                                                                  студентка групи ТЗ–44 м/с

спеціальність «Професійна освіта. Товарознавство»

ПХДПУ ім. Григорія Сковороди

Науковий керівник: старший викладач Козій Т. В.

СУЧАСНИЙ СТАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

В статті представлено історію становлення та ключові проблеми стандартизації ювелірних товарів на міжнародному та вітчизняному ринку. Досліджено основні напрями і проблеми формування та розвитку вітчизняного ринку ювелірних виробів, та деякі законодавчі аспекти функціонування ринку ювелірних виробів у сучасних умовах.

Ключові слова: ювелірні вироби, дорогоцінні метали, сплави дорогоцінних металів, стандартизація, безпека, якість, оцінка.

В статье представлена история становления и ключевые проблемы стандартизации ювелирных товаров на международном и отечественном рынке. Исследованы основные направления и проблемы формирования и развития отечественного рынка ювелирных изделий, и некоторые законодательные аспекты функционирования рынка ювелирных изделий в современных условиях.

Ключевые слова: ювелирные изделия, драгоценные металлы, сплавы драгоценных металлов, стандартизация, безопасность, качество, оценка.

The article presents the history of the establishment and standardization of key issues of jewelry products in the international and domestic market. The basic directions and problems of formation and development of the domestic jewelry market, and some legal aspects of the jewelery market in modern conditions.

Keywords: jewelry, precious metals, precious metal alloys, standardization, security, quality score.

Постановка проблеми та її зв'язок із найважливішими науковими та практичними завданнями. Життя українців у другому десятиріччі XXI століття змінилося на краще. Про це свідчить збільшення споживання ювелірних виробів. За даними статистики, лише за останні 5 років розвитку ювелірної промисловості в Україні, приріст виробництва склав приблизно 50 тонн ювелірних прикрас. Такі показники усупереч статистиці інших галузей економіки, вказують на спроможність населення купляти ювелірні вироби. І, така тенденція, є дуже позитивним фактором. Якість товару – є основою будь-якого виробництва, аксіома правильної торгівлі й головна умова для успішного бізнесу.

Ринок ювелірних товарів активно забезпечується як за рахунок зростання виробів вітчизняного виробництва, так і за рахунок імпорту. Варто відзначити, що поряд з якісною продукцією на ринку присутні і товари, що не відповідають таким вимогам. Це, передусім, пов'язано з недосконалістю нормативної та технічної документації, яка вже певним чином застаріла, а та що затверджується, не включає дослідження на відповідність показникам надійності, безпечності та ремонтопридатності.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства, актуальним стає питання контролю за якістю та безпечністю товарів, що надходять на споживчий ринок України та підвищення результативності державної системи контролю за якістю та безпечністю товарів щодо реалізації гарантій законності у цій сфері. На сьогодні актуальні проблеми гармонізації та вдосконалення системи законодавства у сфері державного нагляду за дотриманням вимог, вдосконалення правил та норм проведення державного пробірного контролю, дотримання вимог законодавства у сфері технічного регулювання, оцінки відповідності та захисту прав споживачів.

Безумовно, що головною проблемою виживання в складних умовах ринку стає підвищення конкурентоспроможності та зниження собівартості продукції. Проте усім відомо, що конкурентоспроможність і якість ювелірної продукції, це не завжди адекватні поняття. Все це не може не турбувати як науковців–товарознавців, так і сучасного споживача. Виникає просте запитання «яким чином можна перевірити якість ювелірного виробу та надати йому належну оцінку?»

Метою є дослідження актуальних питань у сфері стандартизації сплавів з дорогоцінних металів, аналіз видів оцінювання якості ювелірних виробів за показниками безпеки та надійності, їх мети, форм документів та сутності процесу оцінки.

...

Скачать:   txt (23.8 Kb)   pdf (191.3 Kb)   docx (18.7 Kb)  
Продолжить читать еще 7 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club