Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Звіт про проходження виробничої практики у туристській фірмі “Корал Тревел”

Автор:   •  Октябрь 27, 2020  •  Отчет по практике  •  4,443 Слов (18 Страниц)  •  102 Просмотры

Страница 1 из 18

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова

Звіт про проходження виробничої практики

у туристській фірмі “Корал Тревел”

                                                                              Виконала: студентка 4 курсу

                                                                              ФМ гр.  ТУР17-2

                                                                              Ілюхіна Анастасія

                                                                              Керівник підприємства

                                                                      Сокур Оксана Олексіївна

                                                                  Керівник навчального

                                                                     Закладу Мартинюк В.В

Харків – 2020

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………...3

Основна частина

Розділ 1 . Характеристика туристського підприємства…..……………………...…..5

Розділ 2.   Аналіз роботи структурних підрозділів підприємства та рівня організаціі робочих місць і праці …………………………….......................................................9

Розділ 3. Дослідження стратегічного управління підприємством. Управління інноваційною діяльністю підприємства………………………….…………………....13

Висновок………………………………………………………………………...……….. 22

Список використаних джерел……………………………………………….........….24


ВСТУП

Відповідно до навчального плану я проходила виробничу практику на туристському підприємстві  «Корал Тревел».

Спільно з керівником підприємства був складений план проходження практики, який я успішно виконала. В процесі проходження практики я:

Застосовувала теоретичні знання, які я отримала в процесі навчання, визначила собливості управлінської діяльності даного підприємства, ознайомилася з ціновою та маркетинговою стратегією підприємства; ознайомилася з діяльністю підприємства по наданню відповідних послуг.

Метою моєї практики закріплення та поглиблення знань та вмінь за фахом, отримання досвіду технологічної та організаційної діяльності фахівця із застосуванням отриманих знань в туристичній практичній діяльності, формування творчого підходу до розв’язання конкретних виробничих завдань та ситуацій у практичній діяльності за реальних ринкових умов. Також практика дає змогу опанувати сучасні методи та форми організації праці у сфері майбутньої професіональної діяльності.

Ціль даного звіту – проведення підсумків виконаної роботи в процесі проходження практики, виконання практичних завдань, що були поставлені під час проходження практики.

Даний звіт складається зі вступу, 3-х розділів, висновку та використаної літератури .

Завданнями технологічної практики є:

• Закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих в процесі вивчення дисциплін, пов’язаних з туристичною сферою;

• Ознайомлення з туристичним підприємством, його організаційною структурою;

• Ознайомлення з виконанням завдань перед споживачами туристичного продукту;

• Вивчення усієї наявної нормативно-технічної документації, яка використовується підприємством;

• Вивчення та аналіз асортименту турпродуктів підприємства;

• Оволодіння навиками розробки внутрішніх турів.


Розділ 1 . Характеристика туристського підприємства

Характеристика статусу підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Корал Тревел» розташовано в м.Київ та зареєстровано за адресою 01054, м.Київ, вулиця БульварноКудрявська, будинок 24. Відповідно до класифікатора, основним видом його діяльності є 79.12 – Діяльність туристичних операторів. Засновником компанії є акціонерне товариство «ОТІ Холдінг Анонім Шіркеті». Дата реєстрації - 30.01.2008 (12 років 7 місяців). Уповноважені особи  - керівник Прокопенко Тетяна Петрівна . Розмір статутного капіталу 1 000 000,00 грн. Форма власності -недержавна власність.

...

Скачать:   txt (56.8 Kb)   pdf (477.2 Kb)   docx (187.8 Kb)  
Продолжить читать еще 17 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club