Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

1С Бухгалтерия

Автор:   •  Октябрь 11, 2020  •  Лекция  •  12,912 Слов (52 Страниц)  •  9 Просмотры

Страница 1 из 52

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

«Түркістан Ахмет Ясауи» кәсіби колледжі

«Экономика және құқықтану» бөлімшесі

[pic 1]

Лекциялар жинағы

Пәні:  1С Бухгалтерия

Мамандығы : 0518000-«Есеп және аудит»

         Біліктілігі: 0518033 «Шаруашылық қызметтің талдауы және бухгалтерлік есебі   бойынша экономист»

                

                  0518033 «Экономист-бухгалтер»

Түркістан 2014ж

Түсінік хат

  1. Пән туралы қысқаша сипаттама:

Осы жұмыс оқу бағдарламасы 0518000 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша «1С:Предприятие 8. Конфигурация. Бухгалтерия для Казахстана. Редакция 2.0. Руководство по ведению учета», Москва, 2011 жылғы оқулығына сүйене отырып жасалынды.

       Жалпы көлемі – 48 сағат, оның ішінде:

  • теориялық оқу -28
  • тәжірибелік оқу – 20
  • 1 сынақ
  • 1 бақылау жұмысы

Кәсіпорынның, ұйымның нарықтық экономика жағдайында тиімді кәсіпкерлік қызмет жүргізу үшін, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы жан-жақты мәліметті дер кезінде алып отыру үшін міндетті түрде жақсы ұйымдастырылған және ғылым мен техниканың соңғы жетістіктерімен жабдықталынған есеп жүргізу саясаты қажет. ТМД мемлекеттері аймағында ең кең тараған бухгалтерлік есепті жүргізу бағдарламасы болып «1С» фирмасы шығарған 1С:Бухгалтерия бағдарламасы саналады. Бұл бағдарлама есеп қызметкерлерінің жұмысының тиімділігін арттырумен қатар дәлдікті, уақыт үнемдеуді қамтамасыз етеді. Соңғы кездері бұл бағдарламаның ТМД мемлекеттерінің бухгалтерлік есептегі заңнамалық ерекшеліктерін ескере отырып шығарылған версилары көптеп шығарыла бастады. Бұл бағдарлама жыл сайын жетілдіріліп отырады және бағдарламаны жасау барысында әр мемлекеттің есеп жұмысын жүргізудегі, салық саясатындағы ерекшеліктері ескеріледі.

Жұмыс оқу бағдарламасын жүзеге асыру барысында дидактикалық және көрнекі құралдарды қолдану ұсынылады: плакаттар, оқу бейнефильмдері, электронды оқулықтар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар. Пәнді меңгеру үрдісінде білім беруші «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы» Заңын, бухгалтерлік есеп шоттарының жұмыс жоспарын, бухгалтерлік есеп пен бақылауды ұйымдастыру бойынша басқа да нормативтік құжаттарды пайдалануы тиіс.

Жұмыс оқу бағдарламасы білім берушінің оқу үрдісін белсенді етудің және білім алушылармен сабақтан тыс жұмыс жасаудың әр түрлі әдістерін қолдануды: оқытудың техникалық құралдарын, компьютерлер мен көрнекі құралдарды пайдалануды қарастырады. Тәжірибелік сабақтарды тиісінще деңгейде өткізу үшін кабинеттер нұсқаулық және оқу-тәжірибелік материалдармен, оқу құралдары және құжаттардың бланкілерімен қамтамасыз етілуі керек.

  1. Пәннің мақсаты:

«Есеп және аудит» мамандығы бойынша білім алатын оқушыларға 1С:Бухгалтерия бағдарламасы туралы жан-жақты білім беру, оны қолдана білуге, бухгалтерлік құжаттарды толтыра білуге, бағдарлама арқылы кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесін анықтай білуге үйрету.

  1. Пәннің міндеттері:

-оқушыларды бухгалтерлік есепті жүргізуге үйрету;

-бухгалтерлік есептің компьютерлік бағдарламасын толық меңгерту;

-кәсіпорында болып жатқан шаруашылық операцияларын бағдарламаға енгізе білуге жаттықтыру.

4. Пәннен меңгеруі тиіс:

    - шаруашылық операцияларын бағдарламаға енгізуді;

    - құжаттарды дер кезінде толтыруды;

    - кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесін анықтай білу;

ІІ. Оқу жоспарынан көшірме

Курс

Семестр

Сағаттар саны

Бақылау түрлері

Барлығы

Теориялық     сабақтар

Тәжірибелік тсабақтар

лабоаториялық

Бақылау          жұмысы

Сынақ

Курстық                жоба

Емтихан

Мемлекеттік   емтихан

Дипломдық жұмыс(жоба)

2

3

48

28

20

3

3

ІІІ. Сабақтардың тақырыптық жоспары

Бөлімдер мен тақырыптар атауы

Барлығы

Оның ішінде

Теориялық сабақ

Тәжірибелік сабақтар

1

1С:Бухгалтерия бағдарламасына жалпы сипаттама, оның қолданылуы және версиялары.

6

4

2

2

Бағдарламаға кәсіпорынның шаруашылық қорлары, шаруашылық қорларының пайда болу көздері, персоналының құрамы жайлы мәліметтерді енгізу.

6

4

2

3

Кәсіпорын персоналының жеке құрамының, олардың еңбек ақысының және еңбек ақыдан ұсталымдардың есебі.

6

4

2

4

Жабдықтаушылармен алынған материалдық қорлар бойынша есеп айырысудың есебін жүргізу.

6

2

4

5

Негізгі қорлардың бухгалтерлік есебі.

8

6

2

6

Өндірілген өнімнің өзіндік құнын анықтау.

4

2

2

7

Дайын өнімді сатып алушылармен есеп айырысу.

6

4

2

8

Кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесін (пайда немесе зиянды) анықтау.

6

2

4

Барлығы

48

28

20

...

Скачать:   txt (184.2 Kb)   pdf (474 Kb)   docx (72.7 Kb)  
Продолжить читать еще 51 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club