Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Документування як складова методу бухгалтерського обліку

Автор:   •  Февраль 10, 2019  •  Реферат  •  9,205 Слов (37 Страниц)  •  45 Просмотры

Страница 1 из 37

РЕФЕРАТ

“Документування як складова методу бухгалтерського обліку”

Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох пунктів, висновків, списку використаної літератури. Основний текст курсової роботи викладено на 31 сторінці друкованого тексту. Робота містить 2 таблиці, 1 рисунок, 4 додатки. Список використаних літературних джерел включає 41 найменування.

Ключові поняття роботи – документування, документ, реквізити, регістри, документооборот, графік документообороту, архів.

Мета курсової роботи – визначення теоретичних та методологічних основ документування, практики організації обліку на стадії прийняття, перевірки, опрацювання та зберігання документів в архіві.

Предметом дослідження є принципи та процеси документування, сукупність теоретичних та організаційних аспектів документування.

Об'єктом дослідження є порядок та існуюча система побудови і організації процесу документування на підприємствах.

Практичні результати дослідження. В курсовій роботі: досліджено сутність документування, визначено зміст поняття про документ і його побудову; розглянуто та проаналізовано класифікацію бухгалтерських документів; встановлено глибинний, послідовний взаємозв᾽язок таких процесів, як: порядок прийняття, перевірки, опрацювання і зберігання документів в архіві.

Рік виконання курсової роботи: 2017

Рік захисту курсової роботи: 2017ЗМІСТ

ВСТУП        3

1. Сутність документування. Поняття про документ, його побудову.        6

2. Класифікація бухгалтерських документів.        16

3. Порядок прийняття, перевірки, опрацювання і зберігання документів в архіві.        20

ВИСНОВКИ        30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        34

ДОДАТКИ        38

 


ВСТУП

Документування є важливою ланкою у ланцюгу функціонування бухгалтерського обліку. Це початок та основа бухгалтерського обліку. Ефективність організації процесу документування облікової інформації забезпечується впровадженням та використанням єдиного підходу щодо його побудови.

Актуальність курсової роботи полягає у тому, що документи є основою функціонування будь-якого підприємства, організації установи, адже вони є першоджерелом необхідної інформації.

Як елемент методу бухгалтерського обліку документування є складовою бухгалтерського спостереження ⎯ збору інформаційних даних про факти господарського життя та їх реєстрації у первинних документах.

Документуванню підлягають всі господарські операції в момент їх вчинення. Збереження документів протягом певного часу, необхідного для їх подальшої перевірки і підтвердження записів на рахунках бухгалтерського обліку, є неодмінною умовою, що визначає контрольне значення бухгалтерських документів.

Значення документування в господарській роботі підприємств не обмежується тільки тим, що його використовують для обґрунтування облікових записів. Документування відіграє важливу роль в управлінні діяльністю підприємства. У формі відповідних документів даються розпорядження на здійснення господарських операцій.

Документи мають практичне значення для попереднього і подальшого контролю за доцільністю і законністю господарських операцій, дотриманням державної дисципліни. Документи мають важливе значення для забезпечення контролю за збереженням майна господарства, раціональним його використанням. Приймання і відпуск матеріальних цінностей, використання грошових коштів, здійснення розрахунків тільки на підставі належно оформлених документів запобігають зловживанням з боку посадових осіб. Практика свідчить, що нестачі, розтрати і безгосподарність, різні зловживання найчастіше бувають там, де документи оформляються неправильно і несвоєчасно.

...

Скачать:   txt (118.6 Kb)   pdf (415.6 Kb)   docx (598 Kb)  
Продолжить читать еще 36 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club