Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Вітчизняна та міжнародна практика оподаткування податком на доходи фізичних осіб

Автор:   •  Сентябрь 21, 2022  •  Курсовая работа  •  10,272 Слов (42 Страниц)  •  7 Просмотры

Страница 1 из 42

Реєстраційний номер:____

Дата реєстрації: «___» _________ 20__ року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні»

на тему «ВІТЧИЗНЯНА ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»

                                                           

Студентки 4-го курсу,

денної форми навчання

спеціальність: 6.030509 «Облік і аудит»

Фурдели Ніколетти Юріївни

Науковий керівник:  

к.е.н., доц. Яцко М.В.

Кількість балів_________ Оцінка ЕСTS_____

Члени комісії ___________________________

(підпис)                         (прізвище та ініціали)

___________________________

(підпис)                         (прізвище та ініціали)

___________________________

(підпис)                         (прізвище та ініціали)

Ужгород - 2021 рік

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………….3

  1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ………………………………………………………………..…5
  2. ПОРІВНЯННЯ МІЖНАРОДНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ………………………………………………………………………………11
  3. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ З ПОДАТКУ НА ЇХ ДОХОДИ…………………………..……..21
  4. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ…………………………………….………………..35

ВИСНОВКИ……………..……………………………………...……………………….40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...……..41

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА…………………………..…………………………………46

ДОДАТКИ…………………………………………………...…………………………..51


ВСТУП

Система оподаткування відіграє ключову роль в забезпеченні економічного розвитку будь-якої країни. Вона позначається на підтриманні громадського правопорядку країни, забезпеченні сприятливих умов розвитку духовно-культурного життя населення, оборони країни, вирішенні різноманітних соціальних проблем тощо. У податковій системі України податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) є одним із основних податків, який формує доходи бюджету та перерозподіляє фінансові ресурси між державою та населенням, а група платників податку на доходи фізичних осіб є найбільш чисельною.

Беручи до уваги досвід розвинених країн, можна сказати, що прибуткове оподаткування є дієвим інструментом перерозподілу в умовах зрілої демократії із чітко визначеними умовами суспільного договору, із високим рівнем життя й доходів населення, тому вдосконалення оподаткування доходів громадян в Україні повинно відбуватися в напрямі забезпечення принципу соціальної справедливості.

Податок на доходи фізичних осіб є одним із найстабільнішим та найдієвіших джерел формування дохідної частини бюджету, забезпечує достатність бюджету, а разом з тим, виконує важливу соціальну роль, так як він чинить безпосередній вплив на рівень доходів населення.

В умовах нестабільної економічної ситуації в країні, високого рівня тінізації, ухилення від сплати податків, значного розшарування доходів населення назріла нагальна потреба модернізації фінансової та податкової політики держави. У зв’язку з обраним курсом України щодо інтеграції до Європейського союзу (ЄС) та створення соціально орієнтованої ринкової економіки актуальним є  питання пошуку шляхів удосконалення власної системи оподаткування доходів фізичних осіб із урахуванням світових здобутків у цій сфері.

...

Скачать:   txt (134.7 Kb)   pdf (437 Kb)   docx (1 Mb)  
Продолжить читать еще 41 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club