Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Проблеми бідності і нерівності та їх вплив на міграційні кризи

Автор:   •  Май 29, 2019  •  Курсовая работа  •  7,269 Слов (30 Страниц)  •  85 Просмотры

Страница 1 из 30

     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Курсова робота

з дисципліни: «Попередження та управління світовими кризами»

на тему: «Проблеми бідності і нерівності та їх вплив на міграційні кризи»

Варіант 26

Виконала:

студентка групи ЕМ-311

Шмаровоз Дарина

Прийняла:

Полторацька О.Т.

Київ 2019


ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. Теоретична частина        5

1.1. Поняття міграції та міграційної кризи        5

1.2. Основні причини міграційної кризи        7

1.3. Поняття, причини виникнення та форми бідності, як фактору міграції        9

1.4. Поняття, причини виникнення та форми економічної нерівності, як фактору міграції        14

1.5. Засади міграційної кризи в Європі        17

РОЗДІЛ 2. Аналітична частина        20

2.1. Міграційна поведінка і мотивація        20

2.2. Аналіз впливу зовнішніх факторів на міграційну кризу        21

2.3. Аналіз впливу внутрішніх факторів на міграційну кризу        23

2.4. SWOT-аналіз        24

2.5. Напрями подолання міграційної кризи        25

ВИСНОВКИ        31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        33


ВСТУП

На початку ХХI ст. надзвичайно загострилися глобальні політичні й економічні проблеми у світовому господарстві, які вимагають від багатьох країн комплексного підходу до їх системного вирішення, оскільки будь-які зволікання призводять до поглиблення політичних конфліктів у світі та поширення економічного колапсу, зумовлюють міграційні тенденції, що в сукупності ставить під загрозу глобальну систему безпеки і доцільність існування певних міжнародних організацій та інтеграційних угрупувань, функції яких полягають у стабілізації ситуації.

Процеси міжнародної трудової міграції багаторівневі й багатовекторні. Їх зовнішні економічні ефекти складні й багатогранні та чинять неоднозначний вплив на економіки країн-донорів і країн-реципієнтів. За масовим прибуттям мігрантів з Близького Сходу та Африки до Європи міцно закріпилася назва «міграційна криза». Проте це комплексна криза. По-перше, криза гуманітарна, що відзначається бідністю та соціальною нерівністю тисяч людей. По-друге, криза управління, і кордоном, і наданням притулку, зокрема процедур, відповідно до яких в ЄС визначається країна, відповідальна за визначення статусу шукача притулку. По-третє, це криза солідарності, оскільки саме солідарність є основою єдності Євросоюзу, а віднайти спільне рішення щодо масового припливу біженців, яке б дало змогу більш рівномірно розподілити навантаження на окремі країни та їх міграційні служби, виявилося вкрай складно.

Тому лавиноподібне зростання нелегальних міграційних потоків у країни ЄС загострює наявні там економічні проблеми і поглиблює структурну кризу заборгованості європейських економік, тому дана проблема є актуальною й потребує більш детального вивчення.

На сьогоднішній день проблема бідності стала однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України. Унаслідок бідності більшість громадян нашої країни має обмежений доступ до ресурсів розвитку, таким як добре оплачувана робота, якісні послуги соціальної сфери, наявність соціальних ліфтів для молоді. Тому, в рамках вирішення важливого для держави завдання щодо подолання бідності необхідно дослідити взаємозв'язок між бідністю, соціальною нерівністю та міграцією.

...

Скачать:   txt (99.3 Kb)   pdf (471.5 Kb)   docx (750.1 Kb)  
Продолжить читать еще 29 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club