Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Розробка бiзнес-плану корпорацii бiсквiт - шоколад

Автор:   •  Май 4, 2018  •  Курсовая работа  •  11,012 Слов (45 Страниц)  •  237 Просмотры

Страница 1 из 45

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМ. С.КУЗНЕЦЯ

Кафедра економіки підприємства та

 менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

за темою:

« РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ КОРПОРАЦІЇ БІСКВІТ-ШОКОЛАД»

Виконав:

Перевірила:

Харків, 2017

ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОМУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАЛУЗІ        5

1.1 Бізнес-план та основні етапи його формування        5

1.2 Умови формування бізнес-плану з урахуванням специфіки галузі виробництва        11

1.3 Правове регулювання процесу розробки бізнес-плану        14

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА        18

2.1. Характеристика підприємства та господарської діяльності        18

2.2.Аналіз передумов формування бізнес-плану на підприємстві        20

2.3. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства         24

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2        33

РОЗДІЛ 3. БІЗНЕС-ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА (ПРОЕКТУ)        34

3.1. Резюме        34

3.2. Суб’єкт реалізації бізнес-плану        36

3.3 Мета реалізації бізнес-плану…………………………………………        36

3.4. Етапи реалізації бізнес-плану        37

3.5.Тезніко-економічна характеристика підприємства, що здійснює бізнес-план        38

3.6 Характеристика продукції, послуг        40

3.7. Оцінка ринку збуту та основних конкурентів        42

3.8. План маркетингу        49

3.9. План виробництва…………………………………………        51

3.10. Організаційний план…………………………………………        57

3.11. Фінансовий план        58

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3        61

ВИСНОВКИ        63

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА        64

ДОДАТКИ        67

ВСТУП

Сучасна економічна ситуація, пов'язана з переходом до ринкових відносин, змушує підприємствам по-новому підійти до планування своєї діяльності. Керівники підприємств змушені шукати форми й моделі планування, які забезпечували б максимальну ефективність прийнятих рішень. Оптимальним варіантом досягнення таких рішень є нова прогресивна форма плану - бізнес-план.

Бізнес-план є традиційним для ринкової економіки документом, без якого у сфері бізнесу не здійснюються жодні серйозні дії. У певному значенні він є формалізацією системного підходу до процесу планування, формою обґрунтування економічної доцільності обраних фірмою напрямів діяльності і використання тих або інших джерел фінансування цієї діяльності, оцінювання очікуваних фінансових результатів (продажів, прибутку, віддачі від вкладеного капіталу).

Бізнес-план дозволяє вирішити проблеми бізнесу. Він включає розробку мети й завдань, які ставляться перед підприємством на перспективу, оцінку поточного стану й тенденцій галузі, сильних і слабких сторін бізнесу, аналіз ринку й інформацію про клієнтів. У ньому дається оцінка ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей в умовах конкуренції.

Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування бізнес-плану підприємства та його практичне запровадження на досліджуваному підприємстві.

Для досягнення поставленої мети було сформульовано і вирішено такі задачі:

1) розглянуто теоретичні аспекти та послідовність формування бізнес-плану на підприємстві;

2) проведено аналіз передумов формування бізнес-плану на підприємстві;

3) досліджено фінансово-економічний стан підприємства;

4) розроблено та обґрунтувано бізнес-план підприємства.

Об’єктом курсової роботи є процес розробки бізнес-плану на підприємстві.

Предметом курсової роботи є організаційно-методичне забезпечення процесу розробки бізнес-плану.

У першому розділі буде розглянуто теоретичні формування бізнес-плану з урахуванням особливостей галузі. У другому розділі проаналізовано бізнес-планування та фінансово-економічному стану підприємства. Третій розділ присвячений методиці розробки бізнес-плану підприємства (проекту) .

...

Скачать:   txt (161.9 Kb)   pdf (521.1 Kb)   docx (168.4 Kb)  
Продолжить читать еще 44 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club