Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Контрольная работа з «Антикризовий менеджмент»

Автор:   •  Май 25, 2018  •  Практическая работа  •  1,154 Слов (5 Страниц)  •  185 Просмотры

Страница 1 из 5

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет «Управління і технологій»

повне найменування інституту, назва факультету (відділення))

Кафедра «Менеджмент залізничного транспорту»

(повна назва кафедри (предметної,  циклової комісії))

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни  «Антикризовий менеджмент»

Студента  ___ курсу, денної форми навчання

спеціальності ___ «_____________________»

спеціалізації «__________________________

______________________________________»

_____________________________________

                                 ПІБ

Керівник:  доц. Чичкан-Хліповка Ю.М. 

Національна шкала  ________________

Кількість балів: ___ Оцінка:  ECTS  ___

Члени комісії:____________________  ____________________

                                   (підпис)                          (ПІБ)

                     ___________________   ____________________

                                   (підпис)                          (ПІБ)

        ___________________   ____________________

                                                                         (підпис)                          (ПІБ)

м. Київ 2018 рік

Зміст

 1. Представлення результатів виконання контрольної роботи……………………………..3
 2. Додаток А………………………………………………………………………………………….8
 3. Додаток Б………………………………………………………………………………………….9
 4. Додаток В………………………………………………………………………………………...10
 5. Організаційна структура підприємства ПАТ “Сумигазмаш”……………………………..11
 6. SWOT аналіз…………………………………………………………………………………….12

Представлення результатів виконання контрольної роботи

Назва частини завдання

На що варто звернути увагу

Що має бути «на виході»

ПАТ “Сумигазмаш”

Є звіти про підприємство за останні 6 років

Вибір підприємства, наприклад ПАТ “Сумигазмаш” (http://sumygazmash.pat.ua/emitents/reports/year/2017).

Історія компанії почалася 5-го жовтня 1970 року і нараховує більш 40 років плідної діяльності.

Для структурування інформації варто використовувати табличну форму

Таблиця із аналізом основних етапів розвитку підприємства (наприклад, додаток А).

Аналіз ЖЦ підприємства

Проводиться на основі інформації про історію створення та розвитку підприємства

Можливе представлення результатів наведено у додатку Б.

Навести відповіді на запитання:

 • які основні віхи розвитку підприємства, ключові етапи - вироблення метанових та газових накопичувачів
 • ідентифікувати, на якій фазі ЖЦ підприємство - знаходиться зараз знаходиться в нормальному функціонуванні та має багато клієнтів
 • обгрунтувати Ваші висновки (чому Ви так вважаєте?)
  Дизельне паливо та бензин зараз дуже дорогі особливо якщо йдеться про великі компаннії тому іх власники перероблюють авто щоб вони працювали на газі це дешевше в двічі навіть якщо врахувати той факт що треба переробляти авто (встановлювати газове обладнання)
 • які можливості та ризики характерні для сьогоднішньої фази ЖЦ підприємства (дати рекомендації менеджменту у ролі консультанта).
  Вже на сьогодні ми маємо велику кількість електромобілів використання альтернативних видів енергії таких як сонячна, повітряна та енергія гідроелектростанцій стає дедалі популярнішою серед споживачів а також це екологічно чисті види енергії. Тому слід задуматися над переходом від газової енергії до електричної вважаю що за цим майбутне.

Розгляд апарату управління

На підприємстві діє лінійно-функціональна організаційна структура

Така структура управління завдяки своїй ієрархічності забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень, сприяє спеціалізації і підвищенню ефективності роботи функціональних служб.

Визначення етапу розвитку апарату управління

Лінійно-функціональна орг структура спирається на розподіл повноважень в відповідності за функціями відповідальності і прийняття рішень по вретикалі.

Характеристика підсистем ОСУ:

 1. операційної (виробничої, сервісної);
 2. логістичної;
 3. маркетингової;
 4. управління персоналом;
 5. менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;
 6. фінансово-економічної;
 7. інноваційної та управління проектами;
 8. інших підсистем.

Дослідження однієї із підсистем організації

В операційній підсистемі організації потенційно високий ризик виникнення локальної кризи

Аналіз однієї із функціональних підсистем організації (перелік див. вище).

Відповідь на запитання:

а) Постачання газу до ПАТ Сумигазмаш;

б) аварії на підприємстві з підвищеною небезпекою, не належне або не вчасне виконання планових робіт.

Дослідження можливостей щодо запобігання виникненню криз на підприємстві

Так стикалося.

Визначення, які специфічні функції повинні реалізовуватись при виникненні локальних криз на підприємстві або настанні системної кризи. Можливе представлення результатів у додатку В.

Експрес-діагностика зовнішнього середовища підприємства

Аналіз галузі та галузевої конкуренції за однією із методик.

Наприклад, за методикою «П'ять сил галузевої конкуренції» Майкла Портера:

 • аналіз загрози появи продуктів-замінників;
 • аналіз загрози появи нових гравців (конкурентів);
 • аналіз ринкової влади постачальників;
 • аналіз ринкової влади споживачів;
 • аналіз рівня конкурентної боротьби.

Експрес-діагностика внутрішнього середовища підприємства

Стисле дослідження підсистем підприємства, відповідь на запитання щодо проблемних зон господарювання:

 1. проблеми постачання, матеріально-технічного забезпечення;
 2. виробничо-технологічні проблеми, зокрема невідповідна якість продукції (послуг);
 3. проблеми зі збутом;
 4. проблемизагального управління підприємством та у сфері кадрового забезпечення;
 5. проблеми забезпечення конкурентоспроможності;
 6. «бідність стратегічного управління»;
 7. незадовільний фінансовий стан підприємства.

Заповнення таблиці для підприємства за зразком Додаток В.

Відповідь на запитання – яка одна або декілька локальних криз мають місце на підприємстві.

Висновки за проведеними експрес-діагностиками – розробка матриці SWOT антикризового аналізу

Інструмент SWOT-аналіз може розроблятися не лише на рівні підприємства, але й для його підсистеми, відділу та для вирішення функціональної проблеми (кризи).

Розроблена матриця SWOT-аналізу, де у фокусі уваги – не лише сильні та слабкі сторони підприємства або його підсистеми,

але й фактори появи та розгортання кризи, її наслідки

(Додаток Г).

Формулювання висновків та пропозицій

Структурований опис результатів дослідження проблем антикризового управління для підприємства.

Висновки та пропозиції по роботі.

...

Скачать:   txt (14.5 Kb)   pdf (807.5 Kb)   docx (449 Kb)  
Продолжить читать еще 4 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club