Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Аналіз та управління чистим фінансовим результатом підприємства

Автор:   •  Октябрь 22, 2018  •  Курсовая работа  •  11,520 Слов (47 Страниц)  •  131 Просмотры

Страница 1 из 47

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Аналіз та візуалізація фінансових даних»

на тему: «Аналіз та управління чистим фінансовим результатом підприємства»

Виконали: Тарасенко Вікторія Миколаївна__

Пісна Альона Борисівна________

прізвище, ім’я, по-батькові студента

___5___ курс, група _Ф.м.-71а___

Перевірив:_к.е.н., асистент______________

________Діденко Ірина Вікторівна____ ___

науковий ступінь, вчене звання, посада, ПІБ викладача

Суми – 2018

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………….…….3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ ЧИСТИМ ФІНАНСОВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПІДПРИЄМСТВА.........................................5

1.1Спеціалізація, виробнича структура та організація фінансів ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла»….......………………..5

1.2 Сутність фінансових результатів діяльності підприємства, їх класифікація та порядок формування.………………..…………......14

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ ЧИСТИМ ФІНАНСОВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА»…………………..………………….….…..22

2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла»….................……….…22

2.2 Кореляційний та регресійний аналіз фінансових результатів ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла»….............................….36

2.3 Шляхи вдосконалення управлінням чистим фінансовим результатом ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла»……………………………………..…………………………...39

ВИСНОВКИ……..…………………………………………………….…………49

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….53

ДОДАТКИ………………………………………………………………….…….57

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні, існує безліч непередбачених ситуацій, пов’язаних із політичними та економічними змінами, які можуть значно вплинути на отриманий фінансовий результат. Саме тому, досить важливе місце у розвитку будь-якого суб’єкта господарювання відіграє аналіз фінансових результатів діяльності.

Аналіз фінансових результатів є досить актуальним як для суб’єктів господарської діяльності, так і для населення та держави. Адже, зростання прибутку відображає темпи економічного розвитку країни. І навпаки, при нестачі кінцевого фінансового результату, зазвичай, виникають борги, які в подальшому можуть призвести до банкрутства.

Якщо такий аналіз проведено належним чином, підприємство має можливість правильно визначити суму позитивного значення фінансового результату, яка залишається в його розпорядженні, з метою створення фінансової бази для розвитку виробництва, необхідних витрат на розвиток соціальної сфери, а також матеріальне заохочення праці. Або ж у випадку отримання негативного фінансового результату, воно має можливість дослідити найбільш ефективні шляхи зменшення витрат підприємства та залучення додаткових ресурсів для покращення свого стану в майбутньому. Саме даний факт і обумовлює роль процесу аналізу фінансових результатів діяльності у сфері підприємництва.

Метою курсової роботи є вивчення теоретичних і практичних засад аналізу та управління чистим фінансовим результатом підприємства, а також розробка

...

Скачать:   txt (96.3 Kb)   pdf (212.4 Kb)   docx (99 Kb)  
Продолжить читать еще 46 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club