Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Індивідуальне завдання з "Економетрики"

Автор:   •  Ноябрь 7, 2018  •  Лабораторная работа  •  3,314 Слов (14 Страниц)  •  38 Просмотры

Страница 1 из 14

Міністерство освіти і науки України

Національний Авіаційний Університет

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра економічної кібернетики

Індивідуальне завдання

Варіант 9

                                                                                     Виконав студент

                                                                                     II курсу

                                                                                     ФЕП 210 групи

                                                                                     Верзун А. В.

                                                                                     Перевірила

                                                                                     асистент

                                                                                     Марусич О. В.

                                                 

Київ 2015


Зміст

1. Побудова аналітичного групування        3

2.Побудова парної лінійної кореляційно-регресійної моделі        5

3. Економічна інтерпретація параметрів моделі        6

4.Обчислення випадкових відхилень та їх інтерпретація        6

5. Перевірка моделі на наявність автокореляції        9

6. Визначення взаємозв’язку між змінними        10

7. Побудова спряженої кореляційно-регресійної моделі        10

8. Геометрична інтерпретація спряжених моделей        11

9. Перевірка формули декомпозиції загальної дисперсії результуючої змінної        13

10. Обчислення стандартної похибки моделі        14

11. Побудова довірчих інтервалів для оцінки фактичного значення результуючої змінної, їх геометричні інтерпретація        15

12. Розрахунок теоретичного та емпіричного значень відношення детермінації, їх економічна інтерпретація. Обчислення кореляційного відношення.        16

13. Обчислення вибіркових похибок параметрів регресії. Побудова довірчих інтервалів для істинних значень параметрів регресії, їх геометрична інтерпретація        17

14. Розрахунок вибіркової похибки моделі. Побудова довірчих інтервалів для середнього прогнозного значення результуючої змінної, геометрична інтерпретація        19

15. Обчислення похибки індивідуального прогнозу. Побудова довірчих інтервалів для середнього прогнозного значення результуючої змінної, геометрична інтерпретація        21

16. Оцінка коефіцієнта кореляції        22

17. Перевірка значущості параметрів зв’язку між змінними        24

18. Експрес-діагностика моделі        25

19. Економічна інтерпретація результатів економетричного дослідження та їх використання        26


Дослідити залежність обсягу експорту від обсягу імпорту

Область

Обсяг Експорту млн. дол. США

Обсяг Імпорту, млн. дол. США (X)

1

Автономна Республіка Крим

400,1

228,3

2

Вінницька

403,7

321,6

3

Волинська

336,3

626,3

4

Дніпропетровська

7 118,20

3 701,80

5

Донецька

8 776,60

2 868,80

6

Житомирська

314,3

206,2

7

Закарпатська

676,9

951,7

8

Запорізька

3 125,30

2 090,60

9

Івано-Франківська

885,8

757

10

Київська

577,9

1 985,20

11

Кіровоградська

189

99,4

12

Луганська

3 004,60

685,6

13

Львівська

804,8

1 118,80

14

Миколаївська

1 059,70

458,9

15

Одеська

766,4

1 955,30

16

Полтавська

1 874,70

634,3

17

Рівненська

291,4

459,3

18

Сумська

513,7

277,4

19

Тернопільська

81,6

118,4

20

Харківська

888,6

1 936,40

21

Херсонська

245,6

151,4

22

Хмельницька

221,1

287,8

23

Черкаська

482,7

394,5

24

Чернівецька

112,1

171,4

25

Чернігівська

313,1

257,4

26

м. Київ

4 426,80

   Max    17 628,50

27

м. Севастополь

101,5

Min              55,2

Факторна ознака Х - Обсяг імпорту,  млн $ США

...

Скачать:   txt (51.9 Kb)   pdf (630.9 Kb)   docx (246.3 Kb)  
Продолжить читать еще 13 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club