Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Проектування п'єзоелектричного двигуна поштовхового типу

Автор:   •  Май 20, 2020  •  Курсовая работа  •  4,423 Слов (18 Страниц)  •  5 Просмотры

Страница 1 из 18

Харківський національний університет радіоелектроніки
(повне найменування вищого навчального закладу)
Автоматики і комп’ютеризованих технологій
(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))
Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки
(повна назва кафедри (предметної,  циклової комісії))

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи

з дисципліни:

«Робототехніка »

 

на тему

«Проектування п'єзоелектричного двигуна поштовхового типу»

Виконав: студент

3

курсу,

групи

АКТСІ–17–2

напряму підготовки (спеціальності)

151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,                                                                      

освітньої програми «Системна інженерія»

                                       

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Керівник

Палагін В.А.

Національна шкала

Кількість балів

Оцінка: ECTS

Члени комісії:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Харків – 2019 року

Харківський національний університет радіоелектроніки[pic 1]

Факультет

АКТ

Кафедра

КІТАМ

Спеціальність

151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма

  «Системна інженерія»

(номер, назва)

Курс            

3

Група

 АКТСІ–17–2

Семестр 1

ЗАВДАННЯ

НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ)

студентові

Солодкому Данилу Євгеновичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи):

« Проектування п'єзоелектричного двигуна поштовхового типу »

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи):

3. Вихідні дані до проекту (роботи):

Потужність = 0.27 Ват.  Крутний момент =.4.32 Нм .

 Максимальна швидкість  = 100 об/хв.Точність позиціонування = 7*10-9 М. Реверсивний двигун.

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх потрібно розробити)

4.1 Введення. 4.2 Аналіз технічного завдання. 4.2.1 Аналіз сучасних п'єзодвигунів.

4.2.2 Принципи роботи п'єзодвигунів. 4.2.3 П'єзодвигун поштовхового типу.

4.2.4 П'єзодвигун двигун односпрямованого обертання.

4.2.5 П'єзодвигун двигун реверсивного обертання 4.2.6 Блок живлення п'єзоелектричного

 двигуна. 4.2.7 Принцип роботи лінійного п'єзодвигуна, працюючого на періодичному

 зачепленні

4.2.Принцип роботи обертального п'єзодвигуна, що працює за допомогою тертя                                                    

4.3 Аналіз технічних рішень аналогічних виробів. 4.4 Проектування об’єкту розробки.

4.4.1 Вибір напрямку проектування. 4.4.2 Технічні розрахунки. 4.4.3 Результати.  

4.4.4 Заходи техніки безпеки. 4.5 Висновки.

5. Перелік графічного матеріалу.

6. Дата видачі завдання

...

Скачать:   txt (56.3 Kb)   pdf (379.9 Kb)   docx (839.1 Kb)  
Продолжить читать еще 17 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club