Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Тармақталу құрылымының алгоритмдерін программалау

Автор:   •  Июнь 19, 2022  •  Лабораторная работа  •  1,209 Слов (5 Страниц)  •  14 Просмотры

Страница 1 из 5

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі

Қарағанды техникалық

Университеті

  ЗЕРТХАНАЛЫҚ

ЖҰМЫС №1

Пәні: Методы и технологии программирования

Тақырыбы: Тармақталу құрылымының алгоритмдерін программалау

   

Жетекшісі: Жумагулова. Д. К.

Студент: Баспаков М. Т

Тобы: АиУ 20-2

                                                                                                                               _______________

                                                               2021

Жұмыстың мақсаты – тармақталған құрылымын есептеу процесін программалау, өңдеуді жаңа жағынан тәжірибе жүзінде игеру, программаны іске қосудан және тестілеуден жаңа білім алу.

ДК функциясының мәнін есептеңіз:

        [pic 1]

Алгоритм:

1. X енгізу мәні;

2. Шартқа сәйкес w функциясының мәнін есептеңіз:

[pic 2]         a=2.8, b=-0.3, c=4 [pic 3]

3.  Экранға w функциясының мәнін және есептеу формуласын шығарамыз.  

Графикалық алгоритм:

[pic 4]

[pic 5]

[pic 6]

                [pic 7]

[pic 8][pic 9]

                                                      X=1.2[pic 10]

[pic 11]

[pic 12][pic 13]

[pic 14][pic 15]

[pic 16]

[pic 17]

[pic 18][pic 19]

[pic 20]

[pic 21]

Visual Basic -те тапсырманың формасы:

[pic 22]

Функциялар тізімі

Option Explicit

Константалар мен айнымалыларды жариялаймыз:

Dim x As Single, w As Single, s As String

Const a As Single = 2.8

Const b As Single = -0.3

Const c As Single = 4

Функция мәнін есептеу үшін батырманы басу, оқиғаны өңдеу процедурасы:

Private Sub Command1_Click()

x = Text1.Text

‘Шарт бойынша W функциясын табамыз: 

If x < 1.2 Then

w = a * x ^ 2 + b * x + c

s = "w=(a*x^2+bx+c)"

End If

If x = 1.2 Then

w = (a / x) + (x ^ 2 + 1) ^ (1 / 2)

s = "w = ((a/x)+(x^2+1)^(1/2))"

End If

If x > 1.2 Then

w = (a + b * x) / ((x ^ 2 + 1) ^ (1 / 2))

s = "w = ((a+b*x)/(x ^ 2 + 1) ^ (1 / 2))"

W мәнін шығарамыз және формуланы көрсетеміз: 

End If

Text2.Text = w

Label3.Caption = "Формула расчета:" + s

End Sub

Келесі мәндерді  енгізу  үшін алдыңғы енгізілген мәндерді өшіру процедурасы

Private Sub Command2_Click()

 End

End Sub

Private Sub Command3_Click()

Text1.Text = ""

Text2.Text = ""

End Sub

Название объекта

Свойство

Значение

Form1

Name

Form1

Text

Вычислить значение функции w(x)

Label1

Text

Введите значение переменной x от1 до 2

Label2

Text

Значение полученной функции w

Label3

Text

Формула рассчета:

Label4

Text

Если x<1.2, тогда w=(ax^2+bx+c)

Label5

Text

Если x=1.2, тогда w=((a/x)+(x^2+1)^(1/2))

Label5

Text

Если x>1.2, тогда w=((a+bx)/(x^2+1)^(1/2))

TextBox1

Text

Empty (или очистить)

TextBox2

Text

Empty (или очистить)

Button1

Name

Command1

Text

Вычислить значение функции

Button2

Name

Command2

Text

Очистить

Button2

Name

Command3

Text

Выход

...

Скачать:   txt (10 Kb)   pdf (210.3 Kb)   docx (66.4 Kb)  
Продолжить читать еще 4 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club