Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Звіт з комп'ютерної практики

Автор:   •  Февраль 27, 2018  •  Отчет по практике  •  3,562 Слов (15 Страниц)  •  919 Просмотры

Страница 1 из 15

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТУ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Звіт

З комп’ютерної практики

Виконав студент

Групи КС-1406

Федоров Дмитро Юрійович

Перевірив викладач

                                                                                                Моришев Юрій Юрійович

2016

ЧЕРНІГІВСЬКИМЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТУ ТА КОМПЬЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Циклова комісія дисциплін професійної підготовки спеціальностей

5.0501021,5.05010101

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший

спеціаліст

на тему ____________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

КТКТ Д0032 000 ПЗ

Виконав студент 4 курсу,групи КС-ХХХХ

напряму підготовки 6.050102 Комп’ютерна

інженерна спеціальність 5.05010201

“Обслуговування комп’ютерних систем і мереж“

Федоров Дмитро Юрійович

___________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник____________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

м.Чернігів – 20__рік

Зміст

Вступ                                                                                                               3

1 Загальна частина                                                                                        4

1.1 Роль і місце об’єкту проектування в області інформаційних технологій                        4

1.2 Аналіз існуючих аналогів                                                                                    4

1.3 Актуальність розробки даної теми                                                                        4

2 Конструкторська частина                                                                                 5

3 Програмна частина                                                                                        8

3.1 Aналіз завдання                                                                                         8

3.2 Визначення шляхів та методів вирішення задачі                                                        8

3.3 Розробка блок-схеми програми                                                                        8

3.4 Розробка інтерфейсу програми                                                                          10

3.5 Розробка структури програми                                                                          10

3.5.1 Підключення бібліотек та опис змінних                                                                  10

3.5.2 Опис функцій та схеми взаємодії модулів системи                                                  10

4 Ремонт, експлуатація і обслуговування локальної мережі                                                  11

5 Охорона праці та навколишнього середовища                                                           12

5.1 Вимоги техніки безпеки при експлуатації та обслуговуванні мережі                                  12

5.2 Вимоги до приміщень та обладнання                                                                  12

5.3 Заходи пожежної безпеки                                                                                  12

...

Скачать:   txt (24.4 Kb)   pdf (346.2 Kb)   docx (207.9 Kb)  
Продолжить читать еще 14 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club