Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Молодь та медіаосвіта

Автор:   •  Ноябрь 30, 2019  •  Реферат  •  1,656 Слов (7 Страниц)  •  29 Просмотры

Страница 1 из 7

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра філології та перекладу

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Медіаосвітні технології»

Тема «Молодь та медіаосвіта»

Студент групи ФІЛ-18-2                Беник Ю.Т.

Керівник роботи                доц. Гордій О. М.

Івано-Франківськ

2018

Зміст

Вступ        3

1. Зміна мас-медіа        4

2. Молодь та ЗМІ        6

3. Небезпека медіа.        8

Висновки        10

Список використаної літератури        11


Вступ

Актуальність даного дослідження обумовлена тим, що стрімкий розвиток інформаційно - комунікаційних технологій та система мас - медіа нагально потребують цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого й безпечного користування ними. Ми живемо в умовах лавино - подібного збільшення обсягів виробленої й споживаної інформації. За останні тридцять - сорок років вироблено більше інформації, аніж за попередні п'ять тисячоліть. З'являються та активно використовуються нові можливості і методики для впливу на маси людей, формування їх світогляду і запитів. На взаємодію з різноманітними медіа (преса, радіо, кіно, телебачення, інтернет) припадає вагома частка у бюджеті вільного часу громадян України, чим зумовлюється їхнього значний вплив на всі верстви населення, передусім на дітей і молодь. Медіа потужно і суперечливо впливають на освіту молодого покоління, часто перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного соціального навчання. До цього додаються вседозволеність інформаційного ринку, засилля низькопробної медіапродукції, низько - моральних ідеології та цінностей, що спричинює зниження в суспільстві імунітету до соціально шкідливих інформаційних впливів . Відтак, постає гостра потреба в розвитку медіаосвіти, одне з головних завдань якої полягає в запобіганні вразливості людини до медіанасильства й медіаманіпуляцій, втечі від реальності в лабіринти віртуального світу, поширенню медіазалежностей. Споживання інформації молоддю зростає надзвичайно стрімкими темпами, воно стає діверсіфікованим та динамічним.

  1. Зміна мас-медіа

Минуле сторіччя дало нам перші результати застосування технологій впливу на масову свідомість. Цивілізаційні зміни, які відбулися, потягли за собою й інший статус інформації. Докорінно змінилася залежність суспільства від інформації, воно стало більш вразливим у цьому відношенні . Так, із розпадом СРСР «власні» інформаційні потоки всередині України і ззовні досить відчутно збільшилися. Справа в тому, що західна модель світу - як більш раціональна, матеріалістична - перебуває в конфліктних відносинах із її східними варіантами, які носять, здебільшого, емоційний, духовний характер.  Французький соціолог А. Моль вважає, що з появою мас - медіа колишнє культурне надбання суспільства або індивіду втрачає своє значення. Навіть базова система освіти, прийнята в суспільстві, також перестає грати колишню роль

Для молодої людини сьогодні набагато більше значення має не сума знань, одержуваних у родині, школі або вузі, а те, що вона почує по радіо, побачить по телевізору чи в кіно, прочитає на афіші чи в газеті, дізнається з розмови із друзями та сусідами. В результаті перша більш - менш цілісна система знань і цінностей замінюється набором різноманітних установок, на які постійно впливають мас - медіа.

Розповсюджувана із Заходу масова культура тісно пов'язана з консьюмеризмом, тобто з гонитвою за тими речами, модами, послугами, знаннями, які, начебто, визначають належність людини до вищих верств суспільства. Західні соціологи часто повторюють, що в сучасному світі панують три «М» - масове суспільство,масова культура та мас - медіа. Майже вся сучасна масова культура так чи інакше проходить через ЗМІ, проникає в широкі верстви населення, найвіддаленіші куточки. При тому мас - медіа служать як носіями культури, так і засобами маніпуляції . Сучасна цивілізація самоіндентіфікується за допомогою набору міфотворчих цінностей - це мас - медіа, кіно, сценічне мистецтво, масова література, які формують у сукупності в молодої людини уявлення про навколишній світ. Хоча все це - засоби масової культури, але всі вони володіють й ідеологічними ознаками. Зростання видів і числа інформаційних засобів, потоків породило поділ суспільства на тих, хто виробляє інформацію, і тих, хто її споживає. І якщо колись у процесі пізнання світу людина спиралася на власні комунікативні засоби (очі, вуха, нюх, дотик) та можливості, то сьогодні в своїй більшості вони отримують суб'єктивну, перероблену, препаровану та ідеологічно задану інформацію, потрапляючи в залежність від того, хто її надає, від тих цілей і завдань, які ставлять перед собою ЗМІ.

...

Скачать:   txt (21.6 Kb)   pdf (131.3 Kb)   docx (17.2 Kb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club