Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Python жұмыс режимдері. Ақпаратты экранға шығару

Автор:   •  Май 27, 2019  •  Практическая работа  •  1,343 Слов (6 Страниц)  •  34 Просмотры

Страница 1 из 6

№1 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Python жұмыс режимдері. Ақпаратты экранға шығару

Python. Бірінші қадамы

Python–ді іске қосу: Пуск Все программы Python 3.6 IDLE (Python 3.6 32-bit):

[pic 1]

Сурет 2.1

Интегралданған құрастырушы ортасының (Integrated DeveLopment Environment –IDLE) бастапқы Python Shell терезесі ашылады

[pic 2]

Сурет. 2.2. Python Shell терезесі

Python-да жұмыс істеу режимдері

 1. Интерактивті режим

Python Shell терезесі интерактивті режимде жұмыс істеуді қамтамасыздандырады, бұнда әр енгізілген команда сол сәтте орындалады.

Математикалық оперторлар:

Оператор

Түсініктемесі

+

Қосу

-

Алу

/

Бөлу (нәтижесі нақты саң)

//

Бөлу кезіңде аз жағына дөнгелектеу

**

Дірежеге шығару

%

Бөлу қалдығы

Мысалы. Есептеу:

 • 3 * (5 – 8)

-9

 • 2.4 + 3.0/2

3.9

 • 2 + 5

7

 • 3.0 + 6

9.0

 • 3//2

1

 • x=2
 • c=4
 • x+c

6

 • 1 - 5

-4

 • _ + 6

2

Соңғы мысалда асты сызылғанның орнда алдыңғы есептеудің нәтижесі беріледі.

Ескерту: бөлшек санды жазған кезде, бөлгіш ретінде нүкте жазылады.

 1. Программалық режимі

Прогрммалық режимге өту үшін келесі қадамдарды File New File командаларын таңдау немесе <Ctr+N> батырмаларын басу керек. Программаны құрастыру терезесі (редактор терезесі) шығады

[pic 3]

Сурет. 2.3

Программа мәтінің теріңіз:

print('Hello, world!')

Программаны сақтау үшін File менюінде Save As…командасын таңдау керек немесе <Ctrl+S> батырмасын басу. Файлдың атың қойып, орналастыру бумасын таңданыз.

Программаны орындау үшін <F5> батырмасын басу керек. Программа нәтижесі Python Shell терезесінде шығарылады.

[pic 4]

Сурет. 2.6

Интерактивті Python Shell терезеден шығу үшін бұл терезені жабу керек.

Программаға 2.8-ші суреттегідей тағы бір инструкцияны жазамыз:

[pic 5]

Сурет. 2.8

Жаңадан жазылған  программаны сақтап, оны тағы бір рет орындау керек. Қате туралы хабарлама шығады:

[pic 6]

Сурет. 2.9

Екінші жол, бірінші жолға қарағанда бір орынға жылжып жазылғандықтан қате шықты. Python-да жазылған барлық инструкциялар бір отступпен жазылу керек. Ерекше ретінде басқа инструкциялары бар «құрама инструкциялар» ғана басқарады. Әдетте құрама инструкциялар бірнеше жолға жазылады:

[pic 7]

Барлық ішкі инструкциялар <Tab> батырмасы арқылы орындалады.

Түсініктемелер

«Түсініктемелер» – программаның жазылғанына түсініктемелер # таңбасы арқылы жазылады

Тапсырма. Кез-келген тіктөртбұрыш ауданың есептеутін программаны жазу керек:

#Тіктөртбұрыш өлшемдерін енгізу

a = int(input('Тіктөртбұрыш ұындығын енгізу, см'))

b = int(input(' Тіктөртбұрыш биіктігін енгізу, см'))

#Ауданын есептеу

pl = a * b

#Экранға шығару

print(pl)

Ақпаратты экранға шығару

Python программалау тілінде ақпаратты экранға шығару үшін print() инструкциясы қолданылады. Жақшаның ішінде экранға шығарлатын мәтін жазылады. Мысалы, экранға сәлемдесуді шығару үшін келесіні жазу керек:

print('Привет!')

или

print("Привет!")

Мәтін (таңбалар тізімі) тырнақшаға жазылады.

Программаның орындалу нтижесінде экранға тырнақшаның ішінде жазылған барлық таңбалары шығарылады.

...

Скачать:   txt (18.7 Kb)   pdf (1.3 Mb)   docx (1.5 Mb)  
Продолжить читать еще 5 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club