Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Excel , Access бағдарламаларының көмегімен медициналық деректер базасын жоспарлау және құру

Автор:   •  Февраль 9, 2019  •  Реферат  •  1,937 Слов (8 Страниц)  •  99 Просмотры

Страница 1 из 8

“АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ” АҚ

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және Биостатистика кафедрасы

Department of Information communication technologies and biostatics

Реферат

Тақырыбы : “Excel , Access бағдарламаларының көмегімен медициналық деректер базасын жоспарлау және құру.”

Theme :“Planningand creation a database of medical data using Excel , Access.”

        Жұмысты орындаған:

Факультет : жалпы медицина

Топ :

Жұмысты қабылдаған :

Астана 2018 ж.

Жоспар/Plan:

  1. Кіріспе бөлім/Introduction.
  • MS Excel бағдарламасы/Program MS Excel.
  1. Негізгі бөлім/Basic part.
  • Мәліметтер базасы/Data base.
  • Excel бағдарламаларының көмегімен медициналық деректер базасын жоспарлау және құру/Planning and creation a database of medical data using Excel.
  1. Қорытынды бөлім/Conclusion.
  • Excel-дің медицинадағы маңызы/The value of Excel in medicine.
  • Пайдаланылған әдебиеттер тізімі/References .

Кіріспе бөлім/Introduction.

Microsoft Еxcel -1979 жылы екі экономист студент Дэн Бриклин және Боб Френкстон үй тапсырмасын тез орындауға көмектесетін және уақытты үнемдейтін әдіс ойлап табуды шешті. олар тарихта бірінші рет электронды кесте бағдарламасын жазып, оны Visible Calculator сөзінен қысқартылған VisiCalc (Көрсеткіш калькулятор) деп атады. сондықтан барлық электрондық кестелер бағдарламасы, оның ішінде Excel программасы Дэн мен Бобтың арқасында жүзеге асты. IBM және Macintosh компьютерлерінде жұмыс істейтін, ең озық үлгілерді ала отырып, бүгінгі заман талабына сай жасалған, электрондық кесте құрастыратын қолданбалы программа. Excel-дің соңғы нұсқаларында график тұрғызу, күрделі функциялар арқылы есеп-қисап жүргізу және бірнеше жұмыс кітаптарымен қатар жұмыс атқару сияқты мүмкіндіктер кеңінен қолданылады. Кестелік құрылымды құжаттармен жұмыс істеуге арналған кең таралған құралдардың бірі Microsoft Excel. Ол сандық мәліметтермен жұмыс істеу үшін негізделген.

Microsoft Excel-1979 two economists Dan Bricklin and Bob Frankston decided to come up with a method that will help you quickly do your homework and save time. for the first time in history, they wrote a spreadsheet program called Visible Calculator VisiCalc (calculator pointer), which is abbreviated from the word Visible Calculator. therefore, the entire spreadsheet program, including Excel, was implemented thanks to Dan and Bob. An application program that runs on IBM and Macintosh computers, designed according to modern requirements, designed with the best models. The final versions of Excel make extensive use of features such as charting, performing calculations through complex functions, and working with multiple workbooks. One of the most common tools for working with tabular structure documents is Microsoft Excel. It is based to work with digital data.

Excel жай ғана бағдарлама емес, оны көптеген математикалық амалдарды, күрделі есептерді жеңілдету үшін пайдалануға болады. Ол кестедегі мәліметтердің негізінде түрлі-түсті диаграмммалар тұрғызып, жүргізуді қамтамасыз ете алады. Excel мүмкіндігінің көпжақтылығы тек экономика саласында ғана емес, ғылыми зерттеу, әкімшілік жұмыстарында да кеңінен қолданылады.

Excel is not just an application, it can be used to facilitate many mathematical operations, complex tasks. It can provide the construction and maintenance of color charts based on table data. The versatility of Excel capabilities is widely used not only in the field of Economics, but also in research, administrative work.
Microsoft Excel- Microsoft Office дестесінің электрондық кестелерді әзірлеу және өндеуге арналған қолданбалы бағдарламасы.Іске қосу үшін :Мәзір→
Барлық программалар→Microsoft Office→MS Excel

Microsoft Excel-application development and spreadsheet-Microsoft Office. For activation :Menu→All programs→Microsoft Office→MS Excel

Excel даярлайтын құжат жұмыс кітабы деп аталады. Жұмыс кітабы жұмыс парағынан тұрады. Жұмыс парағының құрылымы кестенің құрылымындай және ол бір немесе бірнеше кестені қамтиды. Әрбір парақтың аты төменгі жағында орналасқан таңбашада көрініп тұрады. Осы таңбашаның көмегімен кітапты парақтауға болады. Таңбашаны тышқанның батырмасын екі рет басу арқылы өзгертуге болады. Әрбір жұмыс парағы жолдар мен бағандардан тұрады. Бағандардың аты латын алфавитінің бас әріптерімен жазылады. Бір жұмыс парағы 256-ға дейін баған санын қамти алады. Бағандар А-дан ZZ әріптерінің комбинацияларымен белгіленеді, ал жолдар 1-ден бастап 65536-ға дейін нөмірленеді. Бағандар мен жолдардың қиылысуы ұяшықтар деп аталады. Ол электрондық кестенің мәлімет енгізетін ең кіші элементі болып табылады. Әрбір ұяшықтың жол мен бағандардың белгіленуінен тұратын адресі болады. Мысалы: А9, D21, F5, G7, L16. Әрқашанда ұяшықтардың біреуі ағымдық ұяшық болып есептеледі және жақтаумен ерекшеленіп тұрады. Осы жақтау кестелік меңзердің рөлін атқарады және тышқанның немесе басқару пернелердің көмегімен экранда жылжыта аламыз. Мәліметтерді енгізу, пішіндеу және басқада іс-әрекеттер осы ағымдағы осы ұяшықта жүзеге асырылады. Бірнеше ұяшықтар тобын ұяшықтар ауқымы деп атаймыз. Ауқымдар тік төртбұрыш қалыпты болады. Оларды былай белгілейді: A7: E25. Мұндағы А7 – тік төртбұрыштың сол жақ жоғарағы, ал Е25 – оң жақ төменгі бұрыштары. Мәліметтер типі. Кестенің ұяшықтарына мәліметтердің келесі үш типінің біреуін ғана енгізе аламыз. Ол мынадай типтер:

...

Скачать:   txt (22 Kb)   pdf (133.1 Kb)   docx (556.6 Kb)  
Продолжить читать еще 7 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club