Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Міжкультурні комунікаційні бар'єри в туризмі

Автор:   •  Март 17, 2023  •  Практическая работа  •  3,279 Слов (14 Страниц)  •  65 Просмотры

Страница 1 из 14

Самостійна практична робота

Міжкультурні комунікаційні бар'єри в туризмі

Підготував: Студент

Університету імені Альфреда Нобеля


Зміст

  1. Вступ
  2. Роль та значення міжнародного туризму
  3. Категорії бар'єрів у міжнародному туризмі
  4. Культурні бар'єри в міжнародному туризмі
  5. Ефективне управління бар'єрами в міжнародному туризмі
  6. Приклад конфліктної ситуації викликаний міжкультурним бар'єром
  7. Як варто було реагувати на негативний відгук
  8. Висновок
  9. Список використаних джерел

Вступ

Ми можемо сказати, що сьогоднішній туризм відноситься до видів діяльності і процесів, які можуть позитивно вплинути на дану країну. Звичайно, як і будь-який процес, він може мати і негативні сторони. Все більше число людей залучено в туристичні рухи в результаті економічних факторів і соціальних установок, а також наявності вільного часу. Міжнародний туризм вплинув на зростання турпотоку, але також був обумовлений певними змінами, зумовленими глобалізацією та її впливом на туризм і туристичні напрямки.

Міжнародний туризм як сучасний туризм супроводжується глобалізацією, але також і певними негативними сегментами, такими як культурні та комунікаційні бар'єри, які можуть стати перешкодою в розвитку туристичної дестинації. Адекватне управління дестинацією дозволяє не тільки знизити або усунути культурні та комунікаційні бар'єри, а й зрозуміти місцеве населення і його культуру, що сьогодні є одним з мотивів подорожей. Культурні та комунікаційні бар'єри присутні сьогодні в міжнародному туризмі і виділяються в якості пріоритетного завдання, що стоїть перед зацікавленими сторонами і керівництвом туризму. Розуміння, просвіта та повага до культури місцевого населення мають стати тенденцією міжнародного туризму. Неадекватне управління дестинаціями призводить до виникнення різних культурних і комунікаційних бар'єрів, які необхідно усунути в міжнародному туризмі.

Роль та значення міжнародного туризму

Глобалізація тісно пов'язана з міжнародним туризмом, але також і з подорожами і звичками туристів, які постійно змінюються. Глобалізація вносить зміни не тільки в звички туристів, але і в загальний ринок. Зміна досвіду людей, а також рух товарів пов'язано з появою і розширенням використання Інтернету, засобів масової інформації та соціальних мереж. Міжнародний туризм, крім згаданих впливів, підвищує платіжний баланс конкретної країни, покращує міжнародні обміни, відносини і стандарти, розвиває спеціальні знання і навички. Міжнародний туризм сприяє глобалізації таким чином, що створює глобальні туристичні культури та світові туристичні потоки. Крім позитивного впливу, присутні і негативні ефекти міжнародного туризму на дестинацію. Деякі негативні наслідки міжнародного туризму часто згадуються як обмеження, бар'єри. Крім того, соціальний аспект туризму часто ігнорується в слаборозвинених країнах, де політика не підтримує соціальні цінності та соціально відповідальний бізнес. Можливими наслідками експлуатації бідних країн є провокаційні повстання і невдоволення місцевого населення, чиї потреби і цінності повністю ігноруються.

Категорії бар'єрів у міжнародному туризмі

Міжнародний туризм знаходиться під постійним впливом якісних і кількісних бар'єрів, які негативно впливають на розвиток туризму в конкретній дестинації. Численні експерти, вчені та менеджери займалися виявленням та усуненням бар'єрів у міжнародному туризмі, а також їх усуненням. Бар'єри на шляху міжнародного туризму є стримуючим фактором для його розвитку, що впливає на всю систему всередині дестинації: місцеве співтовариство, суб'єкти туризму, спосіб життя і розвиток міжнародного туризму в цілому.

...

Скачать:   txt (42.2 Kb)   pdf (299.2 Kb)   docx (650.8 Kb)  
Продолжить читать еще 13 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club