Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Державне регулювання туристичної діяльності

Автор:   •  Май 21, 2018  •  Курсовая работа  •  4,545 Слов (19 Страниц)  •  204 Просмотры

Страница 1 из 19

Торговельно-економічний коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

менеджменту, туризму та готельно-ресторанного бізнесу

(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВА РОБОТА

з технології і організації туристичної діяльності

(назва дисципліни)

на тему: Державне регулювання туристичної діяльності

Студента (ки)   3курсу   31   групи

напряму підготовкитуризм                

спеціальностіТуристичне обслуговування

Мілевська Д. А

(прізвище та ініціали)

КерівникСорвіна Ю.М.

(прізвище та ініціали)

Національна шкала

Кількість балів: ____ Оцінка: ECTS______

Члени комісії

________________ ____________________

(підпис)                 (прізвище та ініціали)

________________ ____________________

(підпис)                 (прізвище та ініціали)

________________ ____________________

(підпис)                 (прізвище та ініціали)

2017

Торговельно-економічний коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

Циклова комісія________________________________________________________

Дисципліна_____________________________________________________________

Галузь знань (спеціальність)_____________________________________________

_______________________________________________________________________

Курс __________________________ Група ____________________

Форма навчання ________________ Семестр _________________

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

1. Тема роботи__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Об’єкт дослідження___________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Термін подачі студентом закінченої роботи ______________________________

4. План роботи _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Дата видачі завдання _________________________________________________

Студент _____________________

(підпис)

Керівник ____________________ __________________________________________

(підпис)                         (прізвище, ім’я та по батькові)

« ___ » _______________ 201___ р.


ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………...

1. Термінологія державного регулювання туристичної діяльності…………..

1.1. Поняття, предмет та основні напрями державного регулювання туристичної діяльності……………………………………………………………

1.2.  Методи та цілі системи державного регулювання туристичної діяльності.

1.3. Соціальний, економічний та екологічний механізм регулювання туристичної діяльності……………………………………………………………

1.4. Принципи та структура системи державного регулювання туристичної діяльності…………………………………………………………………………..

2. Дослідження державного регулювання туристичної діяльності контексті світових вимог…………………………………………………..

2.1. Моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності в Україні………………………………………………………………………………

2.2. Механізми реалізації Європейської моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності…………………………………………………

...

Скачать:   txt (73.8 Kb)   pdf (386 Kb)   docx (88.4 Kb)  
Продолжить читать еще 18 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club