Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Тематичні пріоритети сучасних українських періодичних видань для жінок різного соціального статусу

Автор:   •  Февраль 3, 2019  •  Курсовая работа  •  8,242 Слов (33 Страниц)  •  189 Просмотры

Страница 1 из 33

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет журналістики

кафедра видавничої справи

та редагування

  1. КУРСОВА РОБОТА

на тему: Тематичні пріоритети сучасних українських періодичних видань для жінок різного соціального статусу

                                                                     Студентки 2 курсу, групи 6.0616-вс

                                                                     напряму підготовки «Видавнича

                                                                     справа та редагування»

                                                                     Гнатів Наталії  Вікторівни

                                                                     Керівник: к.н.соц.ком, доцент

                                                                     Кондрико А.А.

Національна шкала ________________    

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

                                                                                           Члени комісії ________________  ___________________________

                                                                                                                                                               (підпис)                      (ініціали  та прізвище)

                                                                                                                   ________________  ___________________________

                                                                                                                                                                (підпис)                     (ініціали  та прізвище)

                                                                                                                   ________________  ___________________________

                                                                                                                                                                (підпис)                      (ініціали  та прізвище)

Запоріжжя – 2018

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Загальна характеристика журнальних видань…………………………..6

            1.1 Поняття та типологія журнальних видань……………………………..6

            1.2 Специфіка інформаційного контенту жіночого журналу……………13

Розділ 2.  Характеристика сучасної журнальної періодики для жінок різного соціального статусу………………………………………………………………...18

           2.1 Змістове наповнення «елітарних» жіночих журналів «JOY» та «Cosmopolitan»……………………………………………………………………...18

           2.2 Текстовий контент видань для домогосподарок на прикладі журналів «Добрые советы» та «Лиза»……………………………………………………….23

Висновки……………………………………………………………………………29

Список використаних джерел……………………………………………………31

Додаток А…………………………………………………………………………35

Додаток Б………………………………………………………………………….36

Додаток В………………………………………………………………………….37

Додаток Г…………………………………………………………………………..38

ВСТУП

Сьогодні журнальна періодика є впливовим засобом масової інформації, а інформація у сучасних умовах цінується найдорожче. З'явившись наприкінці XIX століття, масові журнали поступово зайняли свою окрему нішу між загальнополітичними газетами та науковими виданнями. Адже вони мають значний обсяг, містять матеріали на різноманітні теми, актуальні для того суспільства, інформаційний попит якого орієнтовані задовольняти. Як правило, журнал подає детальніший аналіз певної тематики порівняно з іншими медіа. Також реципієнт має можливість повернутися до деяких публікацій, або виділяти та зберігати рубрики, що його зацікавили тощо.

...

Скачать:   txt (94.9 Kb)   pdf (952.3 Kb)   docx (711.9 Kb)  
Продолжить читать еще 32 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club