Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Шляхи забезпечення ефективності державного управління в ході реалізації стратегії розвитку ВПК держави

Автор:   •  Ноябрь 7, 2019  •  Курсовая работа  •  8,535 Слов (35 Страниц)  •  45 Просмотры

Страница 1 из 35

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ І МАРКЕТИНГУ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «ВПК зарубіжних країн»

“ Шляхи забезпечення ефективності державного управління в ході реалізації стратегії розвитку ВПК держави”

Студента 1 курсу

Факультету міжнародної

економіки і менеджменту групи МТ-101

Косенко Михайла Євгенійовича

____________________________

Науковий керівник:

Тіпанов Владислав Вікторович

Кандидат економічних наук, доцент

___________________________

Дата здачі роботи на перевірку «___» __________________ 2019 року

Реєстраційний номер_________________

Дата захисту «___» __________________2019 року

Оцінка_____________________________

Комісія із захисту:
___________________________________
___________________________________

(прізвище та ініціали членів комісії, підпис)

Київ-2019

З М І С Т

ВСТУП ………………………………………………………………………. 3

  1. Порівняння форм державного управління ...…...…………..…….... 4
  2. Дослідження розвитку  ВПК, на прикладі Сполучених Штатів Америки, Японії та України ...……..……...…………………………. 14
  3. Шляхи забезпечення ефективності державного управління ……. 27
  4. Висновок ……………………………………………………………….. 33

Список використаних джерел …………………………………………... 39

ВСТУП

Сьогодні, у світі, ми можемо побачити справжні перегони, в яких країни конкурують між собою, вступають в альянси, заключають взаємовигідні контракти, вигадують нові стратегії, технології, а все для того щоб зайняти лідируючі позиції та отримати вплив над іншими учасниками. Але щоб не втрачати позиції, треба щоб економіка рухалася в позитивному напрямку. Для цього треба дотримуватися багатьох умов, таких як:

  • стабільно підвищувати рівень життя за рахунок росту ВВП (Валовий внутрішній продукт — один із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і нематеріального виробництва).
  • знаходити, підтримувати та зміцнювати, як і політичні ,так і економічні стосунки із іншими державами за рахунок взаємовигідного партнерства та експорту і імпорту.
  • забезпечувати безпеку своїх громадян за рахунок  системи воєнної безпеки. Основу системи забезпечення воєнної безпеки становлять органи державної влади, сили і засоби, які здійснюють адекватні існуючим реальним і потенційним воєнним загрозам заходи політичного, організаційного, правового, економічного, військового й іншого характеру, спрямовані на забезпечення воєнної безпеки суспільства і держави. Система воєнної безпеки утворює воєнну організацію держави.

Виходячи з цього ми можемо розглянути шляхи забезпечення ефективності державного управління в ході реалізації стратегії розвитку ВПК держави.

Предметом дослідження є шляхи забезпечення ефективності державного управління в ході реалізації стратегії розвитку ВПК держави. 

Об'єктом курсової роботи є стратегії розвитку ВПК держави.

Мета курсової роботи  визначити, дослідити та розглянути шляхи забезпечення ефективності державного управління в ході реалізації стратегії розвитку ВПК держави.

Для досягнення зазначеної мети у роботі поставлено такі завдання:

...

Скачать:   txt (117.3 Kb)   pdf (464.7 Kb)   docx (304.2 Kb)  
Продолжить читать еще 34 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club