Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Трудове право як галузь національного права України

Автор:   •  Март 1, 2018  •  Лекция  •  1,560 Слов (7 Страниц)  •  298 Просмотры

Страница 1 из 7

Тема № 1. Трудове право як галузь національного права України.

1. Трудове право як галузь національного права України: поняття, предмет, методи правового регулювання, принципи, джерела.

2. Система трудового права України: поняття, структура, характеристика елементів.

3. Трудові правовідносини: поняття, зміст, види, суб’єкти, об’єкти та юридичні факти.

1. Трудове право як галузь національного права України: поняття, предмет, методи правового регулювання, принципи, джерела

Трудове право - це самостійна галузь національного права України, норми якої регулюють трудові відносини та деякі інші нетрудові відносини, пов’язані із трудовими.

Предметом правового регулювання трудового права є:

 • трудові відносини,
 • а також деякі інші нетрудові відносини, пов’язані з трудовими.

Трудові відносини – це відносини виробничого трудового характеру між найманими працівниками та їх роботодавцями, оформлені через укладення трудових договорів (контрактів).

До нетрудових відносин, пов’язаних з трудовими відносяться відносини:

 • з приводу працевлаштування на роботу;
 • з приводу нормування праці;
 • з приводу оплати праці;
 • з приводу охорони праці;
 • з приводу застосування дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
 • з приводу участі у трудових спорах (індивідуальних або колективних);
 • з приводу участі у діяльності профспілкових організацій;
 • з приводу соціального страхування та інші.

Методи правового регулювання трудового права – це способи, механізми. інструменти впливу норм трудового права на суспільні відносини та учасників цих відносин.

Методами правового регулювання цієї галузі права є:

 • загальноправові методи:
 • диспозитивний метод;
 • імперативний метод.
 • спеціальні методи:
 • метод договірного регулювання трудових відносин

Принципи трудового права - це основоположні ідеї, керівні засади, які визначають зміст, сутність, спрямованість дії норм трудового права.

Принципи трудового права - це закріплені в чинному законодавстві основоположні керівні ідеї, що виражають зміст норм трудового права і головні напрями державної політики в галузі правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з функціонуванням ринку праці, застосуванням та організацією найманої праці.

Види принципів трудового права:

 • Загальноправові принципи:
 • принцип законності;
 • принцип демократизму;
 • принцип справедливості;
 • принцип гуманізму;
 • принцип рівності громадян.

 • Галузеві принципи:
 • принцип захисту трудових прав людини;
 • принцип соціального забезпечення працюючих;
 • принцип забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці;
 • принцип своєчасної оплати праці;
 • принцип оплати праці не нижче прожиткового рівня;
 • принцип рівності сторін трудового договору;
 • принцип соціального партнерства.

Джерела трудового права – це форми існування і вираження норм трудового права.

Джерела трудового права - це результати правотворчої діяльності органів держави, декількох держав або міжнародних організацій, а також спільної нормотворчості працівників і власників підприємств, установ, організацій (або уповноважених ними органів) в сфері застосування праці працівників.

Види джерел трудового права:

 • в залежності від форми вираження правових норм:
 • нормативно-правові акти;
 • нормативно-правові договори.
 • в залежності від суб’єкту (суб’єктів) прийняття (створення) джерела трудового права:
 • прийняті органами держави (Конституція, КЗпП , закони, підзаконні акти України);
 • прийняті органами декількох держав (угоди про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і громадян інших країн, які працюють за межами своїх країн) (Росія, Білорусь, Молдова, Вірменія), угода про трудову міграцію і соціальний захист трудівників - мігрантів тощо);
 • прийняті міжнародними організаціями, до складу яких входить Україна, і ратифіковані нею (пакти, конвенції і т.д.);
 • прийняті за згодою між працівниками і власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами (угоди, колективні договори і т.ін.).
 • за юридичною силою джерела трудового права:
 • Конституція України;
 • акти міжнародного регулювання праці, ратифіковані Україною;
 • закони України;
 • підзаконні нормативно - правові акти;
 • акти соціального партнерства (колективні угоди, договори і т.ін.);
 • акти органів місцевого самоврядування;
 • локальні нормативно-правові акти.
 • за ступенем узагальнення трудових правових норм:
 • кодифіковані;
 • комплексні;
 • поточні.
 • за ступенем традиційності:
 • традиційні (КЗпП України, закони "Про оплату праці", "Про охорону здоров’я",  "Про відпустки" і т.ін.);
 • нетрадиційні (закони "Про міліцію", "Про власність" і т.ін.).

2. Система трудового права України: поняття, структура, характеристика елементів

Система трудового права - науково обґрунтований, об'єктивно існуючий зв'язок інститутів і норм, що складають у цілому єдину самостійну галузь трудового права.

...

Скачать:   txt (23 Kb)   pdf (135.7 Kb)   docx (21.6 Kb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club