Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Основи правознавства

Автор:   •  Январь 11, 2022  •  Реферат  •  2,811 Слов (12 Страниц)  •  11 Просмотры

Страница 1 из 12

Реферат

Тема: «Основи правознавства»

ЗМІСТ

Вступ                                                                                        3

1. Поняття права та його ознаки.                                                        4-6

2. Єдність і відмінність права і моралі.                                                7-8

3.  Поняття системи права як внутрішньої його організації.                        9-11

4.Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна.                12-14

Висновок                                                                                        15

Література                                                                                        16

ВСТУП

Право і Держава є нероздільними, вони виникають майже одночасно зі створенням суспільства в процесі еволюції людини. В сучасні часи ми, так чи інакше, є учасниками створення новітнього правового, громадянського суспільства.

Право, яке створюється в Україні – це фундаментальний засіб утвердження права нації, укріплення нашої Держави, спрямоване на об’єднання тисячолітнього досвіду її незалежного становлення.

Актуальність теми. Правова розбудова Української Держави не можлива без високої громадянської культури та національної свідомості людей, які беруть участь у цьому процесі. Належні знання про систему права, її розбудову є надзвичайно важливими, незважаючи на дослідження багатьох вчених з цієї теми.

Об’єктом дослідження даної теми є правова система України, яка сформувалась під різними факторами впливу.

Нормативна базою: підручники з Теорії держави і права, написані в різні часи, монографії, наукові статті і публікації, різні нормативно-правові акти.

Предметом дослідження даної теми є становлення і специфіка правової системи України, її структурних елементів.

Метою роботи є поглиблене вивчення даної теми та надання загальної характеристики системи права Україні.

Завданнями роботи  є:

1. Дослідити поняття права, його ознаки та історію виникнення;

2. Вивчити взаємозв’язок права і моралі;

3. Розглянути основні елементи системи права та правової системи України;

4. Надати загальну характеристику законності, правопорядку, правомірній поведінці тощо.

Використано такі методи дослідження: аналіз літератури, систематизація та узагальнення наявних даних щодо цієї теми, синтез та метод порівняння.

1. Поняття права та його ознаки.

Право – одне із найважливіших та найскладніших понять у суспільстві.

Первіснообщинне, родове суспільство єдність роду забезпечувало соціальними нормами, які фактично були мононормами в поєднанні звичаїв та релігії. В подальшому розвитку мононорми перестали повністю відповідати потребам суспільства і частково трансформувалися в право. Причини виникнення якого можна розділити на загальносоціальні та регулятивні.

Регулятивні норми права – це трансформовані в державну правотворчість та судові рішення звичаї. Загальносоціальні – впорядковані економічні відносини в процесі розвитку суспільства при руйнуванні колективної власності.

Самому визначенню терміну «право», природі його виникнення приділялося багато уваги, як з точки зору юридичних наук, так і з точки зору соціальних, суспільних наук, філософії тощо. Єдиного визначення терміну «право» не має в жодній з наук, настільки багатогранне це поняття.

Найперші прототипи правових документів з’явилися в Стародавньому Римі та Греції. Римські юристи вважали, що право не обмежується одним значенням чи ознакою, і взагалі є невичерпним. Їх правові документи наразі трансформувалися в сучасні кодекси та закони, які використовуються в багатьох країнах.

...

Скачать:   txt (32.5 Kb)   pdf (393.1 Kb)   docx (52.4 Kb)  
Продолжить читать еще 11 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club