Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов’язань

Автор:   •  Март 16, 2023  •  Курсовая работа  •  4,527 Слов (19 Страниц)  •  14 Просмотры

Страница 1 из 19

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра підприємництва і права

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Господарське право України»

на тему: «Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов’язань.»

 Здобувача вищої освіти 3 курсу 1 групи

ННІЕУПІТ

спеціальності 081 Право

Пивовар А.В

Науковий керівник:

доцент кафедри підприємництва і права

к.ю.н., доцент Осташова В. О.

м. Полтава 2023 рік

ЗМІСТ

ВСТУП        3

Розділ 1. Історичні та теоретичні аспекти загальногосподарських (публічних) гарантій зобов’язань.        5

Розділ 2. Правове регулювання загальногосподарських (публічних) гарантій зобов’язань.        10

Розділ 3. Проблеми нормативного регулювання загальногосподарських (публічних) гарантій зобов’язань        14

ВИСНОВКИ        20

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        23


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Вступаючи в господарсько-правові відносини, підприємства намагаються досягти оптимального співвідношення своїх прав і обов'язків для досягнення мети, на яку ці правовідносини спрямовані. Враховуючи, що в господарській практиці непоодинокі випадки невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, важливого значення набуває інститут захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, спрямований на забезпечення належного виконання господарських зобов’язань.

Зокрема такі вчені як Подцерковний О. П., Добровольська В. В., Зятіна Д. В., Будурова Г. М., Рядінська В.О., Нефьодов С.В., Башко В. Й., Андросов С. М., Гофман О. Р.,  присвячували свої праці дослідженню цієї проблематики.

Метою курсової роботи є дослідження загальногосподарських (публічних) гарантій зобов’язань.

Завдання курсової роботи:

- визначити історичні та теоретичні аспекти загальногосподарських (публічних) гарантій зобов’язань;

- проаналізувати правове регулювання загальногосподарських (публічних) гарантій зобов’язань;

- дослідити проблеми нормативного регулювання загальногосподарських (публічних) гарантій зобов’язань.

Об’єктом курсової роботи є суспільні відносини у сфері виконання зобов’язань.

Предметом курсової роботи є загальногосподарські (публічні) гарантії зобов’язань.

Методи дослідження: для отримання найбільш достовірних комплексних результатів в роботі використовувалися такі загальні методи наукового пізнання як: порівняння, абстракція, аналіз, синтез і структурний метод. Інформаційною базою стали законодавчі та нормативно-правові акти України, вітчизняні та зарубіжні періодичні видання, наукова література, інформаційні ресурси мережі Інтернет.

Структура: курсова робота складається зі вступу; трьох розділів; висновків; списку використаних інформаційних джерел (20 найменувань). Загальний обсяг курсової роботи становить 24 сторінки.


Розділ 1. Історичні та теоретичні аспекти загальногосподарських (публічних) гарантій зобов’язань

Походження сучасної концепції гарантії як незалежної від основного зобов'язання зазвичай пов'язують із шістдесятими роками та американським внутрішнім ринком. Вперше банківська гарантія з'явилася в комерційному обігу в США в середині 60-х років минулого століття, де вона набула форми так званого резервного акредитива, після чого з початку 70-х років , банкіри швидко впровадили його в комерційну практику у зв'язку з розширенням міжнародних зв'язків і збільшенням кількості та обсягів міжнародних розрахунків. Різке зростання значення цього виду безпеки пов'язане з реалізацією західними фірмами інвестиційних проектів на Близькому Сході в таких галузях, як будівництво доріг, аеропортів і т. д. Реалізація цих проектів вимагала максимально надійного супроводу.

...

Скачать:   txt (64.2 Kb)   pdf (197.2 Kb)   docx (27 Kb)  
Продолжить читать еще 18 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club