Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Діагностика гострого міокардиту у великої рогатої худоби

Автор:   •  Июнь 10, 2024  •  Курсовая работа  •  22,221 Слов (89 Страниц)  •  15 Просмотры

Страница 1 из 89

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Кафедра клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин

 

КУРСОВА РОБОТА

з клінічної діагностики

на тему: «Діагностика гострого міокардиту у великої рогатої худоби»

Реєстраційний № _____________

Дата здачі ___________________

Здобувачки вищої освіти

3    курсу   1   групи

спеціальності: Ветеринарна медицина

освітньої програми: магістр

___________

                                                                                  (підпис)

Шабля Вероніка Миколаївна

Науковий керівник

завідувач кафедри клінічної діагностики

 та внутрішніх хвороб тварин                                                                    

 __________                           Суслова Н.І.  

(підпис)

Оцінка

Національна шкала _________________________

Кількість балів: _____  Оцінка ECTS  __________

 

                Члени комісії:               _______________________________________

                                                       (підпис)                  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

          _______________________________________

                                                       (підпис)                  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

          _______________________________________

                                                       (підпис)                  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                                                     

Дніпро -2024


Завідувачу кафедри клінічної діагностики

та внутрішніх хвороб тварин

Наталії СУСЛОВІЙ

студентки групи ВМ-1-21

Вероніки ШАБЛІ

ЗАЯВА

Прошу затвердити тему курсової роботи:

 Діагностика гострого міокардиту у великої рогатої худоби ”

з навчальної дисципліни Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин.

“ 04 ” грудня 2023 року                                ____________  Вероніка ШАБЛЯ

                                                                                                                                 ( підпис )


Міністерство освіти і науки України

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Факультет ветеринарної медицини

Кафедра клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин

Навчальна дисципліна Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

студентки ВМ-1-21                         Шаблі В.М.

                             група                                                 прізвище та ініціали

тема роботи   Діагностика гострого міокардиту у великої рогатої худоби 

Строк здачі завершеної роботи (проекту)    «1»  травня 2024 р.

Вихідні дані до роботи (проекту) ветеринарна клініка ДДАЕУ, приватне господарство

                                                         (базове підприємство, характер курсового проекту (роботи):

________________________________________________________________________

завдання кафедри, науково-дослідна робота, рекомендована література, матеріали практики)

Провести повне клінічне дослідження тварини, зібрати анамнез, обґрунтувати застосування додаткових методів дослідження за діагностики екземи у великої рогатої худоби 

Зміст  пояснювальної записки (перелік питань, які належить розробити)

...

Скачать:   txt (124.6 Kb)   pdf (1.6 Mb)   docx (1.5 Mb)  
Продолжить читать еще 88 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club