Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Дослiдження мiсцево-подразнюючоi дii препарату для зовнiшнього використання "мазь дiбуталястiн" на кролях

Автор:   •  Декабрь 5, 2018  •  Научная работа  •  2,301 Слов (10 Страниц)  •  40 Просмотры

Страница 1 из 10

УДК 619:615.9

ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВО-ПОДРАЗНЮЮЧОЇ ДІЇ ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ «МАЗЬ ДІБУТАЛЯСТІН» НА КРОЛЯХ

Р.М. САЧУК, к.вет.н., директор, e-mail: sachuk.08@ukr.net

С.В. ЖИГАЛЮК, заступник директора, e-mail: ieuaan@ukr.net

І.М. ЛУК’ЯНИК, молодший науковий співробітник, e-mail: ieuaan@ukr.net

Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини НААН, м. Рівне, Україна

О.В. КУЛІНІЧ, аспірант, e-mail: olyakulnch@gmail.com

Інститут ветеринарної медицини НААН, м. Київ, Україна

Результати експериментів показали один з аспектів безпечності застосування нового препарату «Мазь Дібуталястін», що призначається зовнішньо великій рогатій худобі, коням, вівцям, козам, свиням, хутровим звірям, кролям, собакам та котам. До складу препарату входять анальгін і метилсаліцилат. Доклінічні випробування «Мазі Дібуталястін» проведені на кролях, шляхом багаторазового дермального нанесення у дозі 20 мг/см2, не викликали у тварин токсичних явищ. У ході проведення першого етапу досліджень визначено можливу місцево-подразнюючу дію препарату «Мазь Дібуталястін» на шкірний покрив кролів, в розведеннях 1:100, 1:250, 1:500. Встановлено, що одноразове нанесення препарату на оголені ділянки шкіри не викликало летальних наслідків та жодних видимих змін в поведінці, чи клінічному стані у місці нанесення препарату: почервоніння шкіри, набряків, потовщення шкірної складки та больової реакції при не спостерігали. Реакція шкіри у експериментальних тварин була оцінена в 0 балів. Аналогічний результат дало нанесення на непошкоджену шкіру кролів нативного препарату. Нанесення препарату не викликало у дослідних тварин видимих ознак токсичних отруєнь впродовж спостереження за ними. На другому етапі досліджень встановили ступінь місцево-подразнюючої дії препарату на слизову оболонку ока. Нанесення нативного препарату призводило до появи ознак гіперемії, сльозотечі та незначного набряку. Кожна зі вказаних ознак була оцінена в 1 бал. Виявлений симптомкомплекс реакцій на введення препарату зникав без стороннього зовнішнього втручання на наприкінці другої доби спостереження за тваринами. При внесенні засобу в розведеннях 1:100, 1:250, 1:500 вищевказаного симптомокоплексу не відмічено. Тварини виявляли неспокій лише під час нанесення препарату. Ознак гіперемії, набряку та появи виділень впродовж спостереження за піддослідними тваринами експерименту не відмічено. Отже, при нанесенні на шкірний покрив кролів препарату «Мазь Дібуталястін», місцево-подразнюючої дії не виявлено. У досліджуваних концентраціях засіб не виявляв місцево-подразнюючої дії на слизову оболонку ока. При нанесенні нативного препарату на слизову очного яблука місцево-подразнююча дія була незначна: невелика гіперемія та сльозотеча, які зникають без стороннього втручання на другу добу. Подальші дослідження будуть спрямовані на клінічне випробування препарату при лікуванні маститів у кролів.

Ключові слова: «Мазь Дібуталястін», кріль, місцево-подразнююча дія, шкірний покрив, слизова оболонка ока, фармако-токсикологічна оцінка.

Вступ. Серед захворювань тварин широке розповсюдження мають хвороби опорно-рухового апарату, серед яких найбільш розповсюдженими є артрити, міозити та травми різного походження. Аналіз ветеринарного фармацевтичного ринку України показав дефіцит вітчизняних комбінованих препаратів топікальної дії з нестероїдними протизапальними компонентами для лікування зазначених патологій. Для профілактики і лікування маститів, артритів, міозитів та травм різного походження у всіх видів тварин ПП «Біофарм», спільно з Дослідною станцією епізоотології ІВМ НААН розроблено новий препарат для зовнішнього застосування мазь «Дібуталястін», до складу якої входить анальгін, метилсаліцилат, диметилсульфоксид і мазева основа.

...

Скачать:   txt (28.7 Kb)   pdf (254.5 Kb)   docx (21.4 Kb)  
Продолжить читать еще 9 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club