Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Лекции по "Биологии"

Автор:   •  Ноябрь 7, 2019  •  Лекция  •  1,872 Слов (8 Страниц)  •  97 Просмотры

Страница 1 из 8

In vitro  жағдайында  қуаңшылықтың стрестік  әсерін туғызу  үшін қолданылатын қоректік орталар:Құрамында осмостық белсенді  заттар қосқан ортаны;Құрамында полиэтиленгликоль бар орта;Құрамында  жоғары концентрцияда  сахароза қосылған орта

In vitro жағдайында гиногенездің дамуы:in vitro мегаспораларын өсіру әдісімен гаплоидтерді алу;in vitro аналық гаметофитін өсіру әдісі

In vitro жағдайында иондық стреске төзімді клеткалық линиялары алу әдісі:Төзімді клеткалардың тоталды селекциялау ;Селективтік агент ретінде тқздардың улы концентрацияларын пайдаланып тікелей сұрыптау арқылы алады;Селективтік агент ретінде тұздардың жоғары концентрацияларын пайдаланып кері сұрыптау 

In vitro жағдайында иондық стреске төзімді өсімдіктерді тікелей селекция арқылы алу себебі:иондар биохимиялық прцестерге улы әсер етеді;иондар физиологиялық процестерге улы әсер етеді; Клетка деңгейіндегі  төзімділік  механизмдерді қамтиды

In vitro жағдайында қуаңшылықтың стрестік әсерін туғызу үшін қолданылатын қоректік орталар:Құрамына осмостық белсенді заттар қосқан ортаны                                                                                                 In vitro жағдайында өсетін өсімдік клеткаларының генетикалық тұрақсыздығын тудыратын құбылыстар:қоректік орта құрамындағы фитогормондардың әсері; Эксплант  бөлу кезінде  коррелятивтіу байланыстардың бұзылуы

L-глутамин қышқылы(альфа аминоглутар)жоғарылатылған қажетті жағдайлар:ортада биотиннің 1ден 5мкг\л дейін болуы;ортадағы аммонийдің жоғары концентрациясы;ортада антибиотиктің болуы

Ағын  суларды аноэробты  тазарту  жүйесінде аэробтымен  салыстырғанда  ағу жылдамдығы қарқынырақ кейде баяу болады:Түзілетін белсенді масса бір саты  төмен;Биогаз түрінде түзілетін  энергия  жұмсалу

Азотты тыңайтқыштарды алу технологиясына негізделген микроорганизмдер:Rhizobium;Azotobacter

Азық консервациясы кезінде гетеретрофты сүтқышқылды бактериялар түзеді:сүт қышқылын;сірке қышқылын

Антибиотиктерді ферментациядан кейінгі сатыдан алу үшін антибиотиктер локализациялануға тәуелді және арнайы әдістерді қолданады, егерде антибиотик клеткада орналасса тәсілдер қолданады:Экстракциядан кейін бөлу, тазалау және концентрлеуді іске асырады;Клетка бұзылғаннан кейін антибиотиктерді экстракцилайды;Биомассаны дақылды сқйықтықтан-сүзу немесе центрифугалау арқылы бөліп алу

Антибиотиктік заттардың  продуценттері дамуының сипаттамалық ерекшеліктері:Даму процесінің қоссатылығы;Екінші фазада – антибиотик синтезделеді;Дамудың алғашқы фазасында  биомасса  жинақталады.

Ароматты амин қышқылдары:тирозин;фенилаланин;триптофан

Ауаны биологиялық тазартуда қолданылатын қондырғылардың типтері:биоскруббер;биореактор

Ауксиндер:ИСҚ; 2,4-Д; НСҚ; ИМҚ

Бактерицидты зат:Хлорамин;Этанол; Ca2+ гипохлорид

Бакуловирус негізінде  экспрессияланатын  веторлар  жүйесі  тұрады:Клондауға  арналған сайттан;Терминация сайты және  полиэдрин  генінен;Промотордан  және гомологиялық  рекомбинацияға  арналған  ДНҚ тізбегінен

Биогидрометаллургияда  металдарды алудағы әдістер:Жер асты

Биоинженерияның көмегімен қол жеткізуге болады:өсімдіктердің сапалы сорттарын алуға;микроорганизмдердің аса өнімді штаммдарын алуға ;малдың асыл тұқымдарын алуға

Биоинженерлік әдістер:Гендік инженерия;Клеткалық инженерия

Биопестицидтерге қойылатын негізгі талаптар:ұзақ уақыт сақталу және пайдалануда ыңғайлы

Биотехнологиялық процестің  эффективтілігінің  критериялар:Субстрат саны, соңғы  өнімге  және  синтез ұзақтығына айналуы;Қалдықтардың  жойылуы және  жанама  өнімдердің өндіріс процесінде немесе мүмкіндік қолданысында;Дақылдық ортадан өнімнің  бөліну  бағасы

Биотехнологиялық процестің химиялық процестен айырмашылығы:асептика жағдайларын сақтау;физико-механикалық әсерлерге биологиялық объектілердің сезімталдығы

...

Скачать:   txt (35.6 Kb)   pdf (135.4 Kb)   docx (21.5 Kb)  
Продолжить читать еще 7 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club