Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Ділянка доферментаційних процесів та виробничий біосинтез ферменту ксиланази з використанням генно-інженерного штаму Penicillium canescens F-832

Автор:   •  Ноябрь 30, 2019  •  Курсовая работа  •  16,469 Слов (66 Страниц)  •  52 Просмотры

Страница 1 из 66

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра біотехнології і мікробіології

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Основи проектування біотехнологічних виробницв»

на тему: «Ділянка доферментаційних процесів та виробничий біосинтез ферменту ксиланази з використанням генно-інженерного штаму Penicillium canescens F-832»

   

     Студентки 4 курсу 1 групи

    напряму підготовки 6.051401

     «Біотехнологія»

     Пазюк  О.В.

             

     Керівник:

     проф., д.т.н. Стабников В.П.

Національна шкала__________________

                                          Кількість балів:______Оцінка: ECTS___

Члени комісії:_______________________________________

                                       (підпис)                (прізвище та ініціали)

                         _______________________________________

                                              (підпис)                (прізвище та ініціали)

                         _______________________________________

                                              (підпис)                (прізвище та ініціали)

Київ 2018

РЕФЕРАТ

Курсовий проект присвячений розробленню технологічної та апаратурної схем біосинтезу ксиланази штамом продуцента Penicillium canescens F-832, який за 120 годин синтезує 648 од/мл ксиланази на середовищі з соєвим борошном та розмеленим вівсом.

У даній курсовій роботі розраховано техніко-економічне обґрунтування річної потреби ферменту ксиланази на території тваринницького комплексу «УкрАгроКом». Потужність виробництва ксиланази становить 2946 кг за рік. Технологічна схема біосинтезу ксиланази включає допоміжні роботи, технологічний процес та знешкодження відходів. Допоміжні роботи включають в себе приготування миючих та дезінфікуючих розчинів, підготовку виробничих приміщень, обладнання та комунікацій, стерильного аераційного повітря, підготовку та стерилізацію піногасника,  приготування та стерилізацію поживних середовищ. Технологічний процес складається з 5 стадій підготовки посівного матеріалу (в колбах на качалках, в трьох інокуляторах різних об`ємів та посівному апараті) та виробничого культивування в ферментері об`ємом 40 м3.

Курсова робота складається з вступу, шести розділів, списку використаної літератури (24 найменувань), апаратурної схеми (1 лист формату А1) та технологічної схеми (1 лист формату А1). Загальний обсяг роботи - 78 сторінки, 15 таблиць.

Ключові слова: Penicillium canescens ВКПМ F-832, ксиланаза, кормова добавка, розмелений овес, виробниче культивування.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ        6

1.1. Потреба у цільовому продукті        6

1.2. Розрахунок потужності виробницва        7

1.3. Розрахунок кількості виробничих циклів та геометричного об'єму ферментера        8

1.4. Розрахунок кількості стадій підготовки посівного матеріалу        9

РОЗДІЛ 2 ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ДОПОМІЖНИХ СТАДІЙ ВИРОБНИЦТВА        13

2.1. Обгрунтування стадії підготовки виробничих приміщень, вибору миючих та дезінфікуючих засобів        13

2.2. Обгрунтування стадії підготовки обладнання і комунікацій.        20

2.3. Обгрунтування стадії підготовки стерильного аераційного повітря        24

2.4. Обгрунтування способу підготовки та стерилізації поживного середовища        27

РОЗДІЛ 3.ПРОДУКТОВИЙ РОЗРАХУНОК, МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС НА ПАРТІЮ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ, РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ        29

...

Скачать:   txt (203.8 Kb)   pdf (653 Kb)   docx (644.5 Kb)  
Продолжить читать еще 65 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club