Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Сучасний екологічний стан Сумської області

Автор:   •  Март 16, 2023  •  Реферат  •  1,885 Слов (8 Страниц)  •  19 Просмотры

Страница 1 из 8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Реферат на тему: Сучасний екологічний стан  Сумської області

   

Суми ___

Зміст

Вступ                                                            

  1. Екологічний стан в області            
  2. Відходи                                              
  3. Регіональні проблеми                      
  4. Інспекційна діяльність                        
  5. Екологічні програми області            

Висновок                                                          

Список використаної літератури                  

Вступ

Україна сьогодні обирає шлях сталого еколого безпечного соціально-економічного розвитку. Тому тема реферату “стан навколишнього середовища” на сьогодні дуже актуальна. Сумщина в повній мірі може стати центром завдяки якому компенсуватимуться негаразди бурхливої промислової діяльності в інших регіонах, адже наша область – регіон, що зазнав надмірного антропогенного впливу в минулі роки. Але щоб цього досягти необхідно зважена, розсудлива політика щодо охорони природи та раціонального використання ресурсів. Тому далеко не на останньому місці повинна бути увага і до проблем повязаних із залученням до повторного використання цінних компонентів відходів життєдіяльності та промисловості, знешкодження таких , що мають високий негативний вплив на біосферу.

1.Екологічний стан в області.

Найбільший промисловий потенціал в області зосереджений у містах Суми, Конотоп, Охтирка, Ромни, Шостка, де розташовані найбільші промислові підприємства машинобудівної, хімічної, нафтогазовидобувної, енергетичної, харчової та ін. галузей. У 2003 році обсяг промислової галузі виробництва збільшився на 3,4 відносно попереднього року. За 2003 рік було впроваджено 66 нових технологічних процесів , 12 з яких – маловідходні ресурсозберігаючі ( +71,4 до 2002).

В агропромисловому комплексі збереглися позитивні тенденції розвитку ,які намітилися за останні 3 роки.

Основою стабільної роботи всіх галузей економіки області є достатні енергозабезпечення, яке  тісно повязане з вирішенням проблем енергозабезпечення.

На виконання програми державної підтримки нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та малої гідро - і теплоенергетики в 2002 році проведена реконструкція М.Ворожбянської ГЕС зі зміною гідроагрегатів та більш потужні.

Проводилася реконструкція мереж і системи тепло - та водопостачання в житлово-комунальній та бюджетній сфері , виконувалася зміна обладнання, водопровідної - каналізаційного господарства. Аналіз обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря показує незначне їх зменшення від стаціонарних джерел з 30,5 до 29,0 тис тонн. Щільність викидів по області складає 1,2 т на 1 км кв.. (в Україні - 6,74 т на км кв.). Для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря на підприємствах області виконано ряд заходів, проведений облік підприємств –забруднювачів атмосферного повітря.

Викиди в атмосферне повітря  від автотранспортних засобів складають 56.9 тис. тонн або 66,2 % від загальних викидів шкідливих речовин по області, і їх кількість зростає  з кожним роком. Обсяг викидів забруднюючих речовин  у розрахунку на душу населення області склав 66 кг на рік.

Завдяки вжитим заходам  з ефективного використання водних ресурсів, в області щорічно зменшується обсяг забраної води на потреби виробництво, господарсько-питне забезпечення та скиди неочищених та недостатньо очищених стічних вод у поверхневі водні обєкти.

Протягом року вирішувались невідкладні першочергові завдання по будівництву та реконструкції очисних споруд у містах. Виконано ліквідаційний тампонаж 29 недіючих артезіанських свердловин, проведено 27 свердловин, які вийшли з ладу. Прокладено понад 1,4 км головних напірних каналізаційних колекторів.

Проведені інвентаризацію місць накопичення заборонених та непридатних агрохіміків. Загальна маса накопичених в області відходів – 28,3 млн. Тонн, що в розрахунку на 1 км кв. Площі становить 1181 тонн.

...

Скачать:   txt (23.7 Kb)   pdf (102 Kb)   docx (207.6 Kb)  
Продолжить читать еще 7 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club