Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Глобальні екологічні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення

Автор:   •  Январь 10, 2019  •  Курсовая работа  •  10,614 Слов (43 Страниц)  •  43 Просмотры

Страница 1 из 43

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Природоохоронна діяльність”

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ ТА НЕОЕКОЛОГІЯ”

на тему:

„ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ”

Виконавець:

студентка групи ЕПз-14         І. Зелінська                                _________________

                                                 (ініціали, прізвище)                   (підпис, дата)                             

Керівник:                

старший викладач кафедри ПД             О.І. Кутняшенко           ________________

               (посада)                             (ініціали, прізвище)                (підпис, дата)                                                 

Покровськ, 2017

РЕФЕРАТ

Курсова робота:  44 сторінки, 3 рисунки, 2 таблиці, 11 посилань.

Об’єкт дослідження – глобальні екологічні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення.

        Мета роботи - аналіз глобальних екологічних проблем і вивчення можливих варіантів їх вирішення.

        У роботі зроблений огляд літературних джерел з питань екології, розглянуті найвідоміші екологічні проблеми, такі як глобальне потепління, парниковий ефект, руйнування озонового шару Землі, кислотні дощі, знеліснення і запропоновані способи їх вирішення.

ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ, ПАРНИКОВІ ГАЗИ, ДІОКСИД ВУГЛЕЦЮ, КІОТСЬКИЙ ПРОТОКОЛ, ОЗОНОВА ДІРА, АНТРОПОГЕННІ ВИКИДИ, АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ, ЗНЕЛІСНЕННЯ, ОПУСТЕЛЮВАННЯ

ЗМІСТ

                                                                      Вступ……………….……………………………………………………….……….4

1 Глобальне потепління        …………………………………………………………….6

            1.1 Тенденція глобального потепління        …………………………………...9

            1.2 Причини глобального потепління        ……………………………………11

            1.3 Наслідки і свідчення всесвітнього потепління        ……………………...13

                           1.3.1 Явище Ель-Ніньо і Південне коливання        ………………...17

2 Парниковий ефект………………………………………………...        ……….……17

2.1 Роль парникового ефекту для Землі…………………………............14

2.2 Причини виникнення антропогенних парникових газів…..        ……….15

2.3 Наслідки парникового ефекту……………………………………….19

2.4  Рішення проблеми парникового ефекту…………………………... 20

3 Руйнування озонового шару Землі……………………………………………23

3.1 Роль озонового шару у природі………………………………. ……23

3.2 Причини руйнування озонового шару…………………………….. 24

3.2 Причини руйнування озонового шару……………………….. ……24

3.3 Характеристика озоноруйнівних речовин………………………… 26

3.4 Наслідки руйнування озонового шару для здоров'я людини та навколишнього середовища …………………………………………….29

3.5  Міжнародні рішення з приводу виснаження озонового шару……31

4 Кислотні дощі…………………………………………………………………..33

4.1 Причини кислотних опадів……………………………………….…33

4.2 Наслідки кислотних дощів…………………………………………..35

4.3  Шляхи вирішення проблеми кислотних опадів…………………...36

5 Знеліснення…………………………………………………………………......38

5.1 Значення і функції лісових ресурсів………………………………..38

5.2 Причини і негативні наслідки процесу знеліснення………………39

5.3 Розробка дій по зупиненню знищення лісів та відновленню

      втрачених …………………………………………………………….41

Висновки        ………………………………………………………………………….39

...

Скачать:   txt (136.4 Kb)   pdf (564.4 Kb)   docx (313.8 Kb)  
Продолжить читать еще 42 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club