Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Гендерні особливості ділового етикету

Автор:   •  Май 11, 2022  •  Курсовая работа  •  9,401 Слов (38 Страниц)  •  6 Просмотры

Страница 1 из 38

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Кафедра музеєзнавства, пам’яткознавства

та інформаційно-аналітичної діяльності

РУДЬ ОКСАНА ОЛЕГІВНА

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ

Курсова робота за освітньо-професійною програмою

студентки групи Док-45

Освітньо-професійна програма «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність»

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Науковий керівник:

кандидат історичних наук, доцент

ТРОФІМУК–КИРИЛОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

ЛУЦЬК – 2021


ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ        7

РОЗДІЛ 2. ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ І НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ        15

РОЗДІЛ 3. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЕТИКЕТНИХ НОРМ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ        25

ВИСНОВОК        35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        38


ВСТУП

Актуальність теми. Гендерна нерівність гальмує розвиток суспільства, що знаходить своє підтвердження у таких негативних наслідках, як зростання витрат на добробут і управління, зниження продуктивності праці, уповільнення економічного зростання. Саме тому досягнення гендерної рівності наразі стає центральним показником розвитку кожної країни, а в умовах глобалізації сучасне суспільство вимушено щоразу звертатися до проблем гендерної нерівності. ООН відносить цю проблему до категорії глобальних і рекомендує державам змінювати існуючі гендерні моделі, орієнтовані на збереження системи нерівних цінностей і подвійних стандартів.

Рівність між чоловіком і жінкою – це одночасно і цінність, і привілей будь-якого суспільства. І хоча в різних кінцях світу це питання вирішується з різною швидкістю, тим не менш напрям залишається єдиним. Членство в ЄС є однією з головних стратегічних цілей України. Забезпечення прав і свобод людини визначає сьогодні діяльність держави, а творення нових форм суспільних відносин між статями на основі світових загальнолюдських стандартів дотримання прав людини є необхідною умовою перебудови України в контексті світового співтовариства. Визначення в Конституції України принципу рівноправності жінок і чоловіків свідчить про вихід української держави й громадянського суспільства на європейський і світовий рівень розв’язання ґендерних проблем.

Хоча розвиток гендеру гальмується економічним станом, рівнем наукових розробок та законодавчим оформленням прав, обов’язків та гарантій чоловіків та жінок, але можна впевнено констатувати, що це питання надзвичайно актуальне на всіх рівнях життя українського суспільства.

На ділову сферу ідеї гендеру вплинули через зовнішні зв’язки установ, підприємств, організацій із закордонними партнерами. Першим цьому впливу піддалася ділова культура й етикет. Саме в них чітко прослідковується поділ праці на чоловічу та жіночу, особливості функціонування чоловіків та жінок в діловій сфері, їх взаємодія між собою.

Тому на сьогодні актуалізується потреба комплексного вивчення та дослідження статевих відмінностей ділового етикету, адже для сучасних як чоловіків, так і жінок важливим та актуальним є володіння високою гендерною культурою, нормами та правилами поведінки в діловому середовищі, що сприятиме будівництву ефективних ділових стосунків на основі гендерної рівності.

Метою даної роботи є дослідження та аналіз гендерних особливостей в діловому етикеті.

Відповідно до мети поставлені наступні завдання:

  • розкрити зміст понять «етикет», «діловий етикет», «гендер»;
  • прослідкувати історію формування ділового етикету;
  • визначити гендерні відмінності вербальної і невербальної комунікативної поведінки чоловіків та жінок;
  • проаналізувати вплив ділового середовища на особливості поведінки і формування стилю сучасної ділової жінки;
  • охарактеризувати гендерні аспекти етикетних норм управлінської комунікації.

Об’єктом дослідження виступають правила та норми поведінки чоловіків та жінок у діловій сфері.

...

Скачать:   txt (124.7 Kb)   pdf (302.6 Kb)   docx (53.8 Kb)  
Продолжить читать еще 37 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club