Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Адвентисти VII дня (в Україні)

Автор:   •  Июнь 5, 2018  •  Реферат  •  6,000 Слов (24 Страниц)  •  108 Просмотры

Страница 1 из 24

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Факультет психології, історії та соціології

Кафедра історії України та методики викладання

                                                            РЕФЕРАТ

На тему:  Адвентисти VII дня (в Україні)

    Виконала : студентка 3 курсу 341 групи

    напряму підготовки

    6.020302. Історія*

    Панкратова Вікторія Володимирівна

Керівник : д.і.н., професор кафедри історії    України та методики викладання

Водотика С.Г.

    Рецензент : Водотика С.Г.

                                           

                                               Херсон -2015

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................3

РОЗДІЛ1.Історія адвентизму......................................................................................5

1.1.Зародженнята еволюція адвентиського вчення..................................................5

1.2.Радянська та пострадянска доба.........................................................................15

РОЗДІЛ2. Цервка адвентистів VII дня....................................................................18

2.1.Організація церкви та чисельність.....................................................................18

2.2.Основні положення віровчення..........................................................................20

РОЗДІЛ3.Проблеми та тенденції розвитку адвентизму в Україні........................22

ВИСНОВКИ...............................................................................................................25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ..................................26

ВСТУП

Актуальність роботи полягає  у важливості дослідженя будь яких релігійних напрямів, а в даному випадку адвентизму, як складової соц інститутів котрі відіграють важливу роль у формувані релігійного світогляду суспільства.

Мета роботи: на совнові узагальнення та критичного перосмислення всіх доступних джерел танаукових досліджень створит загальну картину історії озповсюдження адвентиського віровчення на території України, проаналізувати основні положення вчення двентистів.

Досягнення поставленої мети предбачає розв’язання таких завдань:

-Проаналізувати зібрану наукову літературу з теми дослідження;

-висвітлити історію виникнення та поширення адвентищму на Україні;
-проаналізувати віровчення адвентистів;

-розкрити перспективи розвитку адвентиського віровчення;

-сформулювати висновки дослідження.

Дана робота робить узагальнення з питання, систематизує існуючий матеріал.

Об’єкт дослідження: Адвентизм як релігійна християнська протестантська течія.

Предмет дослідження: Адвентисти 7го ддня в Україні.

Методологічна база роботи: ґрунтується на основних принципах науковості, історизму, об’єктивності. При написанні роботи були використані загальнонаукові методи, зокрема, конкретно-пошуковий (аналіз і систематизація джерел з проблеми дослідження), метод системного аналізу для визначення поняттєво-категоріального апарату дослідження, метод біографічного аналізу та  персоніфікації дозволив визначити роль окремих людей у поширенні адвентиського віровчення.

Структура роботи зумовлена метою, завданням дослідження та логікою розкриття теми. Реферативна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи становить 26 сторінок, з них основного тексту-  25сторінок, список використаних джерел та літератури містить 15 позицій.

...

Скачать:   txt (79.2 Kb)   pdf (335.1 Kb)   docx (778.5 Kb)  
Продолжить читать еще 23 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club