Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Адам психологиясын

Автор:   •  Октябрь 7, 2021  •  Контрольная работа  •  336 Слов (2 Страниц)  •  7 Просмотры

Страница 1 из 2

Деңгейлік тапсырмалар:

Жеңіл деңгей

1. Адам - ғылымдық зерттеу объектi болуының мәнiн түсіндіріңіз.

      Адам - көптеген ғылымдардың зерттеу тақырыбы болып келеді. Адамзат
өзінің тарихын, шығу тегін, тілдері мен салт-дәстүрлерін тануында психология
ғылымы ерекше орын алады. Ежелгі ойшылдар адам үшін басқа адамнан
артық қызық объекті болмайтынын қателеспей айтқан сондықтан да адамзатқа өзін өзі зерттеу ең қызықты болып табылады, яғни зерттеу объектісі адам болуының себебі осыда.Сондай ақ тек осы  себеп қана емес , менің ойымша адамды зерттеп тану , өз өзіміздің мүмкіншіліктерімізді , немесе кемшіліктерімізді түзту үшін керек. Психологияныңзерттеу пәнінің негізіне, адам болмысының табиғаты, психикалыққұбылыстары, үрдістері, қасиеттері кіреді. 

2. Адам психологиясын зерттеудiң ерекшелiгiн ӛз сӛзіңізбен сипаттаңыз.

Адамның психологиясы негізінен әлі де зерттелініп келеді, себебі жаратылысы әртүрлі пенденің ішкі түйсігін түсініп-тану бір күндік жұмыс емес. Ол үшін ғалымдар қаншама уақытын сарп етеді. Менің ойымша адам психологиясын зерттеудің басты ерекшілігі де қиын тұсы да , әр адамның психикасы индивидуалды болып бір біріне ұқсай бермеуінде.Және адамның қарапайым эмоциясының өзін қайдан пайда болып біліп тану да күрделі зерттеуді қажет етеді.

3. Психология ғылымының қалыптасуындағы алғашқы кезеңге сипаттама берiңiз.

Психология ӛте ертеден келе жатқан ғылым салаларының бірі, бірақта жеке ғылым ретінде дамығанына бір ғасырдай уақыт болды. ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында, белгілі психолог Г.Эббингауз психологияны тарихы алды ұлан ғайыр, ал тарихы қысқа-, деген болатын. Психология ғылымынң даму тарихы 2- кезеңге бӛлінеді. Оның біріншісі — шамамен 2500 жылға созылған, кӛшбасы Аристотельден басталатын жан дүниесі жайлы тұрлі ой-пікірлердің ілкі тарихы. Осы кезең ішінде психология басқа ғылымдармен, әсіресе, философиямен қосақтаса дамып келеді. "Психология" терминінің бірінші қолдануы 1590 жылы Неміс схоластик пәлсапасышы Рудольф Гекельге беріледі. Алайда одан алты ғасыр бұрын Хорват гуманисті - Марко Маурулиц бұл терминді ӛзінің кейіннен жоғалған еңбегінің есімі ретінде қолданған. Бұл әрине терминнің ең бірінші қолданылуы болмауы мүмкін, бірақ бұл бүгінгі күндегі терминнің ең алғашқы құжатталған қолданылуы болып есептеледі.

...

Скачать:   txt (4.9 Kb)   pdf (64.5 Kb)   docx (145 Kb)  
Продолжить читать еще 1 страницу »
Доступно только на Essays.club