Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Характер конфлікту в романі Йоганна Вольфганга фон Гете «Страждання юного Вертера»

Автор:   •  Май 27, 2019  •  Курсовая работа  •  4,709 Слов (19 Страниц)  •  29 Просмотры

Страница 1 из 19

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ[pic 1]

МАРІУПОЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КУРСОВА РОБОТА

з «Історії світової літератури»

з теми: «Характер конфлікту в романі Йоганна Вольфганга фон Гете «Страждання юного Вертера»

Студентки 2 курсу 202 групи

напряму підготовки
035 Філологія (Мова та література (англійська))
Голікової Тетяни Євгенівни

Керівник: старш. виклад. Грузевич Н.І.

Національна шкала

Кількість балів

Оцінка:

ECTS

Члени комісії:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

м. Маріуполь – 2018

ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ І. ФОРМУВАННЯ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ПИСЬМЕННИКА НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  XIX СТ. Й. В. ГЕТЕ.        5

1.1.        Характерні риси доби Гете        5

1.2.        Місце автора у літературному процесі XIX ст.        6

1.3.    Основні теми та тип конфлікту притаманні творам письменника        8
Висновки до розділу І        9

РОЗДІЛ ІІ.ХАРАКТЕР КОНФЛІКТУ В РОМАНІ Й.В. ГЕТЕ «СТРАЖДАННЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА».        10

2.1. Конфлікт у літературному творі        10

2.2. Передумови написання роману.        12

2.3.Характер конфлікту в романі Й.В. Гете «Страждання юного Вертера» .        12
Висновки до розділу 2        

ВИСНОВКИ        

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ        

ВСТУП

     Вінцем німецького Просвітництва є Йоганн Вольфганг Гете . Він  втілив єдність німців в області духовного життя і мови, а також  вніс  вирішальний внесок у справу формування німецької національної свідомості. Значною мірою завдяки йому німецька література піднялася до рівня розвинених національних літератур і увійшла в скарбницю світової класики. Роман «Страждання молодого Вертера»  був другим твором, що приніс славу молодому поетові і став предметом наслідування друзів -«штюрмерів».  
    Актуальність роботи
. На сьогодні творчість Й.В. Гете досліджена в мовно-стилістичному, ідейному, філософському, та інших аспектах. На їх основі місце  Гете в світовій літературі вже визначено.  Як відомо,  є багато робіт  які вивчають роман Й.В.Гете «Страждання юного Вертера», проте ще немає роботи яка б так детально дослідила і визначила характер конфлікту даного роману.
     Мета дослідження – проаналізувавши твір, визначити тип конфлікту, а також виявити та докладно описати жанрові особливості роману.
    Основній меті дослідження підпорядковані такі 
завдання:

 • Детальніше розглянути творчій шлях Гете;
 • Виявити жанр твору, та його особливості;
 • Визначити, які теми були порушені;
 • Зробити висновки згідно проблеми і мети дослідження;
  Об'єктом дослідження є роман Й.В.Гете «Стреждання юного Вертера».
  Предметом дослідження є характер конфлікту в романі «Страждання юного Вертера».
  Методи дослідження:
 • Біографічний метод – вивчення біографії та творчого шляху Й.В. Гете
 • Історичний метод – аналіз роману та історія його написання

Структура роботи. Робота складається зі вступу та двох розділів. Перший розділ містить чотири підрозділи, до складу другого входить два  підрозділи. Завершується дослідження висновками та списком використаних джерел, який містить ... позицій. Повний обсяг тексту дипломної роботи ... сторінок.

У вступі визначені загальні положення курсової роботи, актуальність, мета та об’єкт дослідження.
У першому розділі розглядається характеристика творчості Гете. А також ми розглянули поняття «літературний конфлікт», та його види.
У другому розділі досліджується характер конфлікту в романі «Страждання юного Вертера», а також історія написання даного роману.
У висновках узагальнені положення курсової роботи. Зроблено підсумок усієї проведеної роботи.

...

Скачать:   txt (54.5 Kb)   pdf (316.1 Kb)   docx (32.4 Kb)  
Продолжить читать еще 18 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club