Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Розпад СРСР та відродження Української незалежної держави

Автор:   •  Декабрь 23, 2017  •  Курсовая работа  •  6,928 Слов (28 Страниц)  •  559 Просмотры

Страница 1 из 28

Розпад СРСР та відродження  Української незалежної держави. Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1990 року: її зміст та значення.

Вступ........................................................................................................................3

Розділ 1 Розпад СРСР

1.1 Причини та наслідки розпаду СРСР................................................................4

1.2 Референдум по збереженню СРСР..................................................................9

Розділ 2 Відродження  Української незалежної держави

2.1 Реформування політичної  системи України ...............................................14

2.2 Реконструювання державного апарату..........................................................17

Розділ 3 Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1990 року: її зміст та значення.................................................................................................24

Висновки...............................................................................................................29

Список використаних джерел...........................................................................31

Вступ

Актуальність роботи. В сучасних умовах та з огляду на те, що відбувається сьогодні у нашій державі, вивчення державотворчих процесів недавнього часу дає можливість осмислити  певні помилки та прийти до вірного рішення, як все таки правильно будувати свою державу.  Криза союзних структур, політичне протиборство, погіршення економічної ситуації, зростання національної самосвідомості неухильно посилювали потяг до суверенності, відновлення незалежної української держави.

Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити причини та наслідки розпаду СРСР, провідні тенденції історії національно-демократичного руху за суверенітет і незалежність України на рубежі 80-х – 90-х років ХХ ст., з’ясувати стан, повноту і достовірність досліджень, окреслити перспективи подальшого вивчення.

Завдання роботи є наступними:

· осягнути теоретико-методологічні засади дослідження українського національно-демократичного руху;

· дослідити основні етапи та особливості суспільно-політичного розвитку в умовах загальної кризи тоталітарної системи і розпаду Союзу РСР, чинником якого, власне, і був національно-демократичний рух за незалежність України;

Об’єктом дослідження є розпад СРСР, розбудова суверенітету і незалежності України, діяльність провідних політичних діячів цього часу.

Дослідженням цього важливого питання займались також такі видатні вчені як: О. В. Гісем, В. О. Рум'янцев, М. І. Настюк, Б.Й. Тищик, В. С, Кульчицький.

Також в роботі проаналізовані певні законодавчі акти, які приймалися в ході спроб збереження СРСР та здобуття Україною в майбутньому такої довгоочікуваної незалежності.

Розділ 1 Розпад СРСР:

Причини та наслідки розпаду СРСР

Щоб зрозуміти, чому розпався СРСР, потрібно звернутися до історії його виникнення. Він з'явився в результаті перемоги червоних комуністичних сил у громадянській війні, яка, в свою чергу, зажадала відродження повноцінного державного утворення, побудованого не на більшовицького лозунгу світової революції, а на необхідності збереження зроблених завоювань. Потрібно було відроджувати і розвивати промисловість, сільське господарство, освіта, управлінські структури, налагоджувати нормальну мирне життя для громадян. Це вимагало об'єднання ресурсів всіх тих територій, які раніше входили в Російську імперію (за винятком частини польських земель та Фінляндії) і вже мали досвід спільного співіснування. Тим самим також забезпечувалося рішення складних зовнішньополітичних завдань для країни «переміг соціалізму», яка в той момент перебувала у дипломатичній ізоляції, відчувала військовий тиск з боку колишніх союзників і для забезпечення свого розвитку могла розраховувати тільки на власні сили.

...

Скачать:   txt (95.8 Kb)   pdf (299.6 Kb)   docx (37.4 Kb)  
Продолжить читать еще 27 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club