Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Британськi засоби масовоi iнформацii - виразники думки сучасникiв

Автор:   •  Ноябрь 19, 2020  •  Курсовая работа  •  6,263 Слов (26 Страниц)  •  3 Просмотры

Страница 1 из 26


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАГОРОДНА Людмила Тарасівна

студентка 202 гр.

Навчально-наукового

гуманітарного інституту

БРИТАНСЬКІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ –ВИРАЗНИКИ ДУМКИ СУЧАСНИКІВ

курсова робота

Науковий керівник:

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри англійської

філології і перекладу

ЛИНТВАР О. М.

Київ – 2018


ЗМІСТ

Вступ        3

Розділ 1.Друковані засоби масової інформації        5

1.1 Газетні видання        5

1.2. Провідні журнали Великобританії        9

Розділ 2.Радіо і телебачення Сполученого Королівства        12

2.1. Розвиток радіомовлення Великобританії        12

2.2. Телебачення та його роль у житті британців        14

Розділ 3. Британська телерадіомовна корпорація        20

3.1. Історія ВВС        20

3.2. Радіомовлення і телебачення BBC        21

3.3. Суспільна значущість ВВС для громадян Великобританії        23

Висновки        25

Список використаної літератури        26

Додаток А        29

Додаток Б        30

Додаток В        31


ВСТУП

Засоби масової інформації відіграють дуже важливу роль у функціонуванні суспільства. Вони забезпечують масову комунікацію і включають в себе виробництво і передачу інформації засобами преси, радіо, телебачення. В свій час, масова комунікація має істотний вплив на всі соціальні процеси в суспільстві, в тому числі на вирішення проблем соціального захисту, допомоги та підтримки населення, його різних груп, шарів і спільнот.

У Великобританії багато уваги приділяється засобами масової інформації. Адже ЗМІ привертають увагу громадськості до найбільш нагальних проблем таких як проблеми охорони здоров’я, освіти, транспорту чи навіть корупції в уряді. А також засоби масової інформації допомагають сформувати думки людей відносно різних подій, забезпечують інформацією про те, що відбувається в суспільстві, а також є засобом розваги.

Актуальність обраної теми зумовлена широкою популярністю засобів масової інформації у Великобританії, їхнім стрімким розвитком, а також великим інтересом дослідників щодо впливу ЗМІ на життя британців.  

Мета роботи проаналізувати медіа системи Великобританії, вивити основні тенденції розвитку ЗМІ та визначити їх роль у житті британців.

Об’єктом дослідження є британські засоби масової інформації, а саме газети, журнали, радіо і телебачення.

Предмет дослідження є роль і місце засобів масової інформації у формуванні думки британців відносно різних подій.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

1. Дослідити розвиток друкованих засобів масової інформації Сполученого Королівства.

2. Проаналізувати провідні журнали Великобританії і визначити основну тематику їх написання.

3. Прослідкувати розвиток радіомовлення Великобританії.

4. Охарактеризувати систему телебачення у Сполученому Королівстві та визначити його роль в житті британців.

5. Прослідкувати історію створення та розвиток Британської телерадіомовної корпорації.

6. Дослідити систему телебачення і радіомовлення BBC.

7. Визначити суспільну значущість BBC для громадян Великобританії.

Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження можна використати під час проведення аудиторних занять з дисципліни «Лінгвокраїнознавство». Зібраний та опрацьований матеріал може бути корисними при написанні наукових робіт.

...

Скачать:   txt (82.4 Kb)   pdf (437.7 Kb)   docx (276.1 Kb)  
Продолжить читать еще 25 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club