Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Регулювання корпоративного управління в банках України

Автор:   •  Май 31, 2018  •  Реферат  •  618 Слов (3 Страниц)  •  215 Просмотры

Страница 1 из 3

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Грушицька А. І.

студентка 4 курсу кредитно-економічного факультету

Одеського національного економічного університету

Сучасна банківська справа є однією з найбільш динамічних сфер економіки, адже банки стали невід'ємною частиною економіки та життя       будь-якої держави. Сьогодні головним завданням банківської системи України є пошук реальних шляхів мінімізації ризиків та отримання достатніх прибутків для збереження коштів вкладників і підтримання життєдіяльності банку. Успішне вирішення цієї проблеми потребує використання багатьох методів, прийомів, способів, систем та розробки нових підходів до управління комерційним банком, які об'єднані поняттям менеджменту.

Фінансовий менеджмент в банку – це наука управління ресурсами, які знаходяться у розпорядженні банку, з метою досягнення стратегічних цілей. Іншими словами, це підсистема менеджменту, яка передбачає цілеспрямований вплив на операції банку шляхом використання таких інструментів, як аналіз, планування, регулювання і контроль [1, с. 9].

Об’єкт фінансового менеджменту комерційного банку можна визначити як аналіз фінансових операцій банку й управління фінансовими потоками клієнтів.

Суб’єкти управління фінансового менеджменту банку можна поділити на зовнішніх та внутрішніх. До зовнішніх суб’єктів управління відносять державу у вигляді законодавчого органу та НБУ як орган нагляду. Комплекс підрозділів, які забезпечують ефективне управління фінансами банку за допомогою різноманітних форм і методів управлінського впливу (аналітичні служби, служби планування, служби контролю) є суб'єктом внутрішнього управління фінансового менеджменту.

Компоненти системи фінансового менеджменту класифікують як базові та вторинні [2]. До базових компонентів відносяться: керуюча система, керуюча підсистема й об'єкти управління. Вторинні компоненти можуть бути представлені такими елементами: фінанси, фінансові ресурси, грошові фонди, джерела фінансування.

У процесі функціонування системи фінансового банківського менеджменту саме керуюча система в особі органів влади, власників або керівників формують цілі й завдання управління.

Слід зазначити, що фінансовий менеджмент банку має свої особливості, пов'язані зі специфікою банківської діяльності [1, с. 13]. Серед галузевих особливостей фінансового менеджменту банку виділяють такі:

- об'єктивна необхідність управління залученими фінансовими ресурсами;

- більш жорсткий рівень регулювання діяльності банків зі сторони держави;

- широка номенклатура банківських операцій;

- пряма залежність не тільки від кон'юнктури або стану ринку банківських послуг, але й від стану національної та світової економіки;

- більш високий рівень потенційних ризиків у процесі діяльності.

Залежно від чинника тимчасовості цілей фінансовий менеджмент можна розділити на тактичний і стратегічний. Стратегічний фінансовий менеджмент пов'язаний з реалізацією стратегії банку та вирішенням перспективних завдань за допомогою критеріального управління. Тактичний фінансовий менеджмент забезпечує вирішення поточних завдань за допомогою безперервного управління за відхиленнями, які реалізують принцип зворотного зв'язку [2].

...

Скачать:   txt (8.9 Kb)   pdf (102.4 Kb)   docx (13.2 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club