Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Розвиток страхової діяльності в Україні

Автор:   •  Ноябрь 19, 2020  •  Курсовая работа  •  7,928 Слов (32 Страниц)  •  4 Просмотры

Страница 1 из 32

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

Відділення економіки та підприємництва

Курсова робота

з предмету „Економічна теорія”

на тему: “ Розвиток страхової діяльності в Україні ”

Виконав студент І курсу,

групи ПТ- 19

напрям підготовки:

076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Герасименко А.М.

Науковий керівник:

Професор, д.е.н.

Куклін О.В.

Черкаси – 2020

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади функціонування страхової діяльності

України…………………………………………………………………………5

  1. Підходи до визначення поняття страхового ринку, його

функцій, принципів та класифікації………………………………………….5

1.2 Особливості структури страхового ринку та його інфраструктура…….8

1.3 Механізми державного регулювання страхової діяльності в Україні…12

РОЗДІЛ 2. Аналіз функціонування страхового ринку України……….……17

  1.  Аналіз показників функціонування та галузевої структури

страхового ринку України……….………………………………...………17

  1.  Вплив іноземного капіталу на формування сучасного страхового

ринку України………………………………………………………………22

  1.  Формування інвестиційного потенціалу національного страхового

ринку……………………………………………………………………......24

  1.  Роль посередників у страховій діяльності України…………………….26

РОЗДІЛ 3. Нові можливості для розвитку страхової діяльності в

Україні…………………………………………………………………………31

3.1 Інновації та маркетингові засади розвитку страхового бізнесу……….31

3.2 Стимулювання і перспективи розвитку страхової діяльності в

Україні………………………………………………………...………………34

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….41

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….44


ВСТУП

В умовах сучасного світу, в процесі глобалізації та інтернаціоналізації зв’язків між господарствами, посилення конкуренції та розвитку ринкового механізму, значного значення набуває роль захисту суб’єктів господарювання від наявних чи потенційних загроз, а також створення ефективної системи захисту від впливу негативних чинників. Лише завдяки перегляду функціонування вітчизняного ринку страхової діяльності, прийняття ефективних управлінських рішень та приведення до дій розробленого плану можна забезпечити вихід України на рівень відповідності тенденціям розвитку світового страхового ринку. Конкретні дії на основі детального аналізу даних дадуть поштовх до розвитку процесів фінансової глобалізації та міжнародної інтеграції України. Саме в цьому полягає актуальність дослідження даної теми.

Звертаючи увагу на вищесказане, багато вчених приділяли увагу дослідженням та аналізу в цій області. У вітчизняній економічній літературі ці проблеми відображені у працях таких науковців та практиків, як В.Д. Базилевич, А.В. Василенко, Н.М. Внукова, О.О. Гаманкова, Л.М. Горбач, Л.М. Гутко, А.О. Єпіфанов, А.М. Єрмошенко, О.Д. Заруба, О.В. Козьменко, Н.І. Машина, М.В. Мних, С.С. Осадець, А.Л. Самойловський, Н.В. Ткаченко, В.П. Унинець-Ходаківська, В.М. Фурман, С.І. Юрій та інших. Напрямок їхніх робіт дещо відрязняється. А.М. Єрмошенко досліджувала методи виявлення і розкриття шахрайських схем у сфері страхування, категорії фінансової безпеки. Також питанням безпеки займались О.І. Барановський, Бондар Є. І.. Андрієнко В. М. цікавилась місцем безпеки ринку страхових послуг в економічній безпеці держави. Адамович В. та Рубан О. О. досліджували питання інтергації та залучення іноземних інвестицій.

...

Скачать:   txt (121.1 Kb)   pdf (799.6 Kb)   docx (1.2 Mb)  
Продолжить читать еще 31 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club