Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Становлення і розвиток ринку цінних паперів України

Автор:   •  Март 2, 2018  •  Курсовая работа  •  9,084 Слов (37 Страниц)  •  148 Просмотры

Страница 1 из 37

ВСТУП

Сьогодні в усіх добре розвинених країнах існує тенденція до стрімкого та динамічного зростання ринків цінних паперів. Це зумовлено тим, що фондовий ринок є невід’ємною частиною економіки будь-якої країни світу, однією із найважливіших ланок ринкових відносин. Тут задовольняються інвестиційні потреби різних суб'єктів економічної діяльності завдяки мобілізації фінансових ресурсів, накопичення яких відбувається за допомогою продажу цінних паперів. Завдяки фондовому ринку також пришвидшується рух капіталу, а це, звісно, сприяє зростанню ефективності економіки.

Ринок цінних паперів повинен акумулювати та ефективно і раціонально розміщувати фінансові ресурси в економіці країни, сприяти її структурній перебудові, а також забезпечувати інвестування у пріоритетні галузі економіки, сприяти розвитку конкуренції.

Важливим є і те, що фондовий ринок дає можливість допомогти підвищити достаток кожної особи, реалізуючи свої можливості завдяки вільному розпорядженню цінними паперами та володінням і управлінням ними. Також він повинен сприяти психологічній готовності людей до ринкових відносин.

Якщо розглядати ринок цінних паперів в Україні, то він почав своє існування відносно нещодавно та перебуває все ще у стадії формування. Цей процес проходить в умовах економічної кризи, а це, звісно, створює перешкоди і складнощі у його становленні, розвитку та вивченні. Тому дослідження ринку цінних паперів є особливо актуальним.

На сьогодні, в умовах глобалізації фінансових систем, а також відкритості вітчизняного фондового ринку з’являються нові перспективи і загрози для розвитку ринку цінних паперів як сектору ринку капіталу. Це, у свою чергу, вимагає проведення нових досліджень факторів впливу на економіку України. Для того, щоб покращити механізм функціонування ринку цінних паперів, потрібен якісний аналіз стану ринку, а також оцінка і прогнозування його змін, пошук різних шляхів його удосконалення.

Оскільки проблема формування, розвитку та удосконалення фондового ринку завжди була актуальною, то її дослідженням займалося багато як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, зокрема: М.Ю. Алексєєва, Б.І. Альохіна, П.Ю. Бородіна, М.А. Гольцберга, Е.Ф. Жукова, А.А. Кирєєва, В.В. Колесника, Ю.Г. Лисенка, Д.Г. Лук’яненка, Ю.В. Макогона, О.М. Мозгового, Є.Г. Панченка, Ю.М. Пахомова, А.М. Поручника, О.В. Плотнікова, В.Д. Базилевич та ін.

Проте, на сучасному етапі вище зазначена проблема залишається недостатньо дослідженою як у теоретичному, так і у практичному аспектах, що теж, у свою чергу, зумовлює актуальність та важливість даного дослідження. Необхідно звернути увагу і на те, що, здебільшого, наукові видання були присвячені окремим питанням, елементам і факторам впливу на ефективність фондового ринку.

Отже, потрібним є поглиблення аналізу та оцінки новітніх напрямів розвитку ринку цінних паперів, створення чіткої структурно-логічної схеми, яка б змогла узгодити між собою усі чинники, які діють на його ефективність, а також вивчення зміни структури і динаміки ринку.

Таким чином, можна із точністю сказати, що визначена область ринкових відносин надзвичайно важлива, багатогранна, складна і, безумовно, актуальна, тому й потребує подальшого доопрацювання.

Об’єктом дослідження курсової роботи є вітчизняний ринок цінних паперів.

Предметом дослідження виступають особливості процесу становлення та функціонування національного фондового ринку, а також тенденції його розвитку.

Метою даної роботи є аналіз стану та розвитку ринку цінних паперів в Україні в сучасних економічних умовах та шляхи його покращення і вдосконалення.

Для досягнення зазначеної мети в ході дослідження даної проблеми були поставлені наступні завдання:

1) визначити функції та роль ринку

...

Скачать:   txt (123.8 Kb)   pdf (216.8 Kb)   docx (49.3 Kb)  
Продолжить читать еще 36 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club