Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Предмет і метод дослідження курсу «Основи економічної теорії»

Автор:   •  Май 7, 2018  •  Лекция  •  881 Слов (4 Страниц)  •  87 Просмотры

Страница 1 из 4

Тема 1:  Предмет і метод дослідження курсу «Основи економічної  теорії»

План

  1. Поняття економіка  та виробничі відносини.
  2. Економічна теорія як система наук.
  3. Основні функції економічної теорії.
  4. Методи дослідження економічних явищ

1.Поняття економіка  та виробничі відносини

Економіка як поняття розглядається з двох сторін. 1 сторона практична, тобто це реальна господарська практика в країні; 2 сторона теоретична вона виступає як наука яка зосереджує в собі погляди різних фахівців з точки зору  аналізу, характеристики та прогнозів відносно економічної практики в країні. Вперше поняття економіка використав Ксенофонд і Арістотель. Зокрема Арістотель в 3 ст. до н.е перебуваючи в маєтку рабовласника і спостерігаючи за господарською діяльності зробив висновок що економіка наука про домашнє господарство. Термін економіка походить з грецької «дім і вчення».

Значення визначення Арістотеля на сьогоднішній день не повністю розкриває зміст цієї сфери і теоретичного дослідження. В літературі дають досить багато визначень цієї категорії і універсального пояснення не існує. Це пояснюється тим що економіка є досить складним утворенням в суспільстві із багатьма структурними елементами із складними механізмами господарювання і тд.

 Економіка – наука про виробничу діяльність та обмін її результатами між людьми.

Економіка – це наука яка вивчає рух економічного життя тобто тенденції в розвитку ціноутворенні зайнятості  безробіття, процесів інвестування і тд. При цьому такий аналіз допомагає сформувати уряд України в економічну політику яка за сприятливих умов може привести до економічного ефекту.

Економіка – наука вибору яка пояснює те як люди і суспільство вибирають спосіб використання обмеження ресурсів (праці, земля, капітал, технології) для того щоб створити різні види продукцій і в подальшому розподілити їх між різними членами суспільства.

На основі зазначеного і того що є в науковій літературі відносно поняття економіка можна зробити висновок про те що більшість таких тверджень пояснюють економіку як таку яка в першу чергу має стосунки із виробничою діяльністю.

Оскільки економіка в першу чергу має відношення до виробництва як такого  то рівні всієї країни розглядають таке поняття як суспільне виробництво таке виробництво є результатом сукупності індивідуального виробництва в країні. Суспільне виробництво в своїй структурі має два елементи і 2 сторони. 1 сторона технічна, представлена продуктивними силами суспільства (сукупність людей їх навичками, знаннями, наукою і засобів виробництва.) 2 сторона – суспільна, в основі якої лежать економічні або виробничі відносини суспільства.

Виробничі або економічні відносини – відносини які виникли між людьми з приводу виробництва розподілу обміну або споживання матеріальних і духовних благ.

В економічному середовищі виділяють декілька груп виробничих відносин:

  • Соціально-економічні відносини – така група відносин яка відображає соціальну сторону економічного суспільства. Вивчення цієї групи важливо тому що визначають чиїсь інтереси і як ефективна економічна політика держави наскільки справедливий економічний лад в суспільстві і т.д.
  • Загальні організаційно-економічні – такі відносини які розкривають зміст як окремих підрозділам так і економіку в цілому (наприклад психологія поведінки фірми і споживачів на ринку, форми і методи конкуренції, принципи і методи кредитної політики.)
  • Конкретно-економічні відносини – господарський  механізм окремих галузей економіки в кожній з яких він мав свої особливості тому і вивчає конкретно економічні дисципліни.

На  основі вище зазначених груп відносин визначаєте те що до предмету вивчення економічної теорії науки відносяться лише 1 та 2 група, оскільки 3 група вивчається з іншими науками.

2. Економічна теорія як система наук

Це суспільна наука яка вивчає закони виробництва розподіл обміну і споживання матеріальних і духовних благ на різних етапах розвитку суспільства. Вперше поняття «економіка» описав Монпретьє в 1615 р. в своїй праці « Практика політичної економіки». Цей термін означав науку про ведення суспільного господарства. Таким чином в історії вважається що саме початок 17 ст. є початком встановлення і розвитку економічної теорії як науки.

...

Скачать:   txt (12 Kb)   pdf (113.1 Kb)   docx (15.1 Kb)  
Продолжить читать еще 3 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club