Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Оцінка стану майнового оподаткування на сучасному етапі економіки країни

Автор:   •  Февраль 17, 2020  •  Курсовая работа  •  8,848 Слов (36 Страниц)  •  21 Просмотры

Страница 1 из 36

ВСТУП

Актуальність теми. Податки займають провідне місце в економічних відносинах суспільства кожної країни. Виникнення держави, її подальший розвиток та зміна форми супроводжується реформуванням податкової системи, що має бути адаптована до вимог певного періоду функціонування країни.  

Україна взяла курс на бюджетну децентралізацію, який передбачає підвищення бюджетної і фінансової самостійності місцевих бюджетів, що відіграють важливу роль у вирішенні соціальних проблем, піднесенні рівня добробуту населення, фінансуванні державних видатків. Податкові надходження повинні стати важливим інструментом зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування.

Майнові податки в системі оподаткування здатні забезпечити справедливий розподіл податкового навантаження між платниками податків, вмотивовувати як фізичних так і юридичних осіб до раціонального та ефективного використання власного майна.

Протягом 2015-2018 рр. законодавство України у сфері майнового оподаткування зазнало суттєвих змін. З 2015 р. було запроваджено місцевий податок на майно, до складу якого увійшли:

1)плата за землю (до 2015 р. плата за землю була загальнодержавним податком);

2)транспортний податок (було запроваджено на зміну загальнодержавного збору за першу реєстрацію транспортного засобу);

3)податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (до 2015 р. даний податок був окремим місцевим податком).

Але, попри внесення змін і доповнень до чинного вітчизняного бюджетного та податкового законодавства, все ж майнове оподаткування застосовується в Україні дещо невпевнено і об єктивно розглядається як канал зростання надходжень до доходної частини місцевих бюджетів України, тому і потребує негайного реформування.

Дослідження різних аспектів майнового оподаткування знайшли відображення у наукових розробках вітчизняних вчених, таких як:  Воронова Л.К., Андрущенко В. Л., Воротіна Н.В.,  Гузар Б. С.,  Долга Г. В., Козирін О.М.,  Кравчун А. С., Лісовий А. В., Пацурківський П.С.  та багатьох інших.

Однак наявність дискусійних питань потребує подальших досліджень, зокрема, поглиблення теоретичних і практичних розробок майнового оподаткування, оцінювання діючої системи майнового оподаткування в Україні, подальший пошук напрямів його вдосконалення, що зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Метою дослідження є оцінка стану майнового оподаткування на сучасному етапі економіки країни.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність виконання наступних завдань:

-визначити економічну сутність податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та транспортного податку;

-дослідити  нормативно-правове регулювання справляння та адміністрування кожного виду податку на майно;  

-проаналізувати стан та динаміку сплати податку на нерухоме майно;

-проаналізувати динаміку надходжень плати за землю як основної складової майнових податків;

-дослідити практику оподаткування транспортним податком власників транспортних засобів.

 Об’єктом дослідження виступає система майнового оподаткування в

Україні.  

Предметом дослідження є сукупність економічних відносин в процесі справляння майнових податків в Україні.  

Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувалися наступні методи: метод аналізу і синтезу (для деталізації системи майнового оподаткування шляхом розчленування її на складові частини); метод порівняння (для зіставлення фактичних даних звітного та попередніх років); метод середніх та відносних величин (для вивчення рівня впливу заходів оподаткування майна на результати виконання запланованих показників надходження податків до бюджету).

Інформаційну базу для написання роботи склали: Податковий кодекс України, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», статистичні дані Державної служби статистики України, статистичні дані про результати діяльності Державної фіскальної служби України, наукові статті вчених тощо.

...

Скачать:   txt (116.5 Kb)   pdf (471.4 Kb)   docx (168.9 Kb)  
Продолжить читать еще 35 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club