Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Отчет по практике в Altyn bank

Автор:   •  Июль 10, 2019  •  Отчет по практике  •  4,486 Слов (18 Страниц)  •  45 Просмотры

Страница 1 из 18

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТІ

 «Қаржы және есеп» кафедрасы

[pic 1]

ЕСЕП

Өндірістік практика бағдарламасының орындалуы туралы

Практика өтілген орын:   « ALTYN BANK»  АҚ

Студент: Жұпанова Зарина Талғатқызы

группа: 17.442

           ХБУ-дан практика жетекшісі                                 Жетекші заңды тұлға                                                            

           Саулембекова А.К._______                                   Хазизова Р.С._________

                                                                                                                                   

                                                           

Алматы 2019

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ.........................................................................................................................

3

11

КӘСІПОРЫННЫҢ ҰЙЫМДЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ........................................................................................................

4

11.1

"ALTYN BANK"АҚ жалпы сипаттамасы..................................................................................................................

4

11.2

Банк акционерлері..........................................................................................................

4

22

Банк миссиясы мен құндылықтары..............................................................................

5

22.1

“ALTYN BANK” АҚ-ның директорлар кеңесі……………………………………………………................................................

6

22.2

"ALTYN BANK" АҚ-ның  акционерлері мен рейтингтері......................................................................................................................

8

22.3

"ALTYN BANK" АҚ  ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті талдау...............................................................................................................................

213

23

"ALTYN BANK" АҚ  коммерциялық банк қызметін жетілдірудің негізгі бағыттарының бірі STATUS..........................................................................................

314

33.1

"ALTYN BANK" АҚ  Кредиттік бөлім экономисі жұмысының мазмұны мен банктік қызметтердің негізгі түрлері...............................................................................................................................

16

ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................................................

18

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...............................................................

19

КІРІСПЕ

  Өндірістік тәжірибе-студенттің кәсіби даярлығының маңызды құрамдас бөлігі. Практика банк тағылымдамашысының қызметімен байланысты практикалық дағдыларды алуға бағытталған жоғары кәсіби білім берудің негізгі білім беру бағдарламасының құрамдас бөлігі болып табылады.

Зерттеу объектісі - "ALTYN BANK" АҚ   (Алматы қ., бас офис, Абая 109В)

Зерттеу пәні - "ALTYN BANK" АҚ  коммерциялық банкінің қаржы-экономикалық қызметі»

Практика мақсаты - "Экономика" мамандығының жалпы кәсіптік және арнайы пәндерін оқу барысында алған теориялық білімдерін бекіту, практикалық жұмыс жүйесімен танысу және болашақта қажетті жұмыс дағдыларын меңгеру. Коммерциялық банк қызметіне нақты қатысу арқылы практикалық тәжірибені, кәсіби дағдыларды игеру.

Практика міндеттері:

- Мамандық бойынша кәсіби қызмет түрлерін, олардың функциялары мен міндеттерін оқу

- Банкпен және оның ұйымдық құрылымымен танысу

-Түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін, қызмет түрлерін және мамандандыруды талдаудың практикалық дағдыларын меңгеру

- "ALTYN BANK" АҚ  қызметінің экономикалық көрсеткіштеріне талдау жүргізу»

- Кәсіби тәжірибе алу;

- Командалық жұмыс дағдыларын меңгеру, коммуникативтік қабілеттерін дамыту

Өндірістік практикадан өту мерзімі – 2019 жылдың 30мамыр  2019 жылдың 28 маусымына дейін.

Практиканың ақпараттық базасы Банктің дамуы туралы ресми статистикалық деректер, мысалы, тәуелсіз аудитордың есебі бар кәсіпорынның жыл сайынғы шоғырландырылған қаржылық есептілігі, сондай-ақ банктің интернеттегі ресми сайтында ұсынылған деректер болды.

...

Скачать:   txt (49.1 Kb)   pdf (881.2 Kb)   docx (632 Kb)  
Продолжить читать еще 17 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club