Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Отчет по практике в органах Державної фіскальної служби України

Автор:   •  Май 19, 2018  •  Отчет по практике  •  25,019 Слов (101 Страниц)  •  204 Просмотры

Страница 1 из 101

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ  ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

        

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи

Кафедра фінансових ринків

Затверджено

Науково-методичною радою

Голова НМР __________ О.А. Шевчук

Протокол  від «___» ___ 201__ №__

Програма виробничої практики

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

(денної та заочної форми навчання)

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форми навчання

варіативні компоненти: «Фінансова діяльність», «Контролінг у митних органах (з поглибленим вивченням іноземної мови)», «Податкове регулювання у сфері фінансових послуг (з вивченням дисциплін психолого-педагогічного циклу)»,

«Фінансова та страхова діяльність»

Ірпінь – 2018


Програма практики складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, затвердженої в 2014 р. та навчального плану, затвердженого в 2014 р.

Автори:         С.В. Онишко, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків

Л.М. Богріновцева, к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків

Ю.В. Даниленко, к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків

О.В. Ключка, к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків

Ю.В. Ковернінська, к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків

Л.О. Позднякова, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків

М.І. Рудая, к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків

М.В. Рябокінь, к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків

Т.Г. Венгуренко, ст. викладач кафедри фінансових ринків

В.В. Федина, ст. викладач кафедри фінансових ринків

Рецензент         О.М. Воронкова, професор, д.е.н., професор кафедри фінансових ринків

О.І. Береславська, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу

Розглянуто і схвалено кафедрою фінансових ринків

 протокол від «___»__ 2018 р. №___

Завідувач кафедри __________________ С.В. Онишко, д.е.н., професор

Розглянуто і схвалено вченою радою Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, протокол від «__»_______ 2018 р. № ___

Голова вченої ради ННІ

фінансів, банківської справи ______________ М.О. Кужелєв, д.е.н., професор

Завідувач виробничою практикою                      ____________ В.О. Левшун

відділу профорієнтаційної роботи,          

практики та сприяння працевлаштуванню    

     

Завідувач навчально- методичного відділу        ____________ І.І. Самойлова


ЗМІСТ

1.        ПЕРЕДМОВА        4

2.        МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ        5

3.        БАЗИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ        6

3.1.        Проходження практики в органах Державної фіскальної служби України        7

3.2.        Проходження практики в територіальних митних органах на прикладі митниці Державної фіскальної служби України        Ошибка! Закладка не определена.

3.3.        Проходження практики в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг        18

3.4.        Проходження практики в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку        22

3.5.        Проходження практики в органах Державної казначейської служби України        25

3.6.        Проходження практики в інших державних органах та їх підрозділах обласного і районного рівнів        29

3.7.        Проходження практики в банківських установах        33

...

Скачать:   txt (322.9 Kb)   pdf (809.8 Kb)   docx (186.8 Kb)  
Продолжить читать еще 100 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club