Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Економічна конкуренція

Автор:   •  Март 22, 2019  •  Эссе  •  1,289 Слов (6 Страниц)  •  48 Просмотры

Страница 1 из 6

Економічна конкуренція - це взаємовигідне суперництво виробників за кращі умови виробництва і купівлі-продажу товарів і послуг. Вона не може виникнути з нічого, тому існує ряд умов для її розвитку: вільне ціноутворення, різноманіття форм власності, їх законодавче закріплення і захист. Виділяють наступні види конкуренції: досконала і недосконала. Перша в чистому вигляді практично не зустрічається, але сучасний ринок базується саме на ній. Куди більш поширений недосконалий вид конкуренції, що розділяється на монополістичну конкуренцію, чисту монополію, олігополію і монопсонію. Економічна конкуренція, як і будь-який інший процес має наслідки. Серед негативних можна виділити постійне руйнування товаровиробників, невиправдано великі витрати на рекламу, використання нечесних методів боротьби, поява екологічних загроз. Одних з найбільш позитивних характеристик – мотиваційний і стимулюючий продаж товару.

Чому конкуренція взаємовигідна? Тому що суперники прагнуть стати краще, підвищують свій потенціал, тим самим сприяючи прогресу. Монополізм в будь-якій галузі згубний, так як не стимулює до зростання, дозволяє залишатися на місці і не рухатися вперед. “…в большинстве стран принято законодательство о защите конкуренции (иногда называемое антимонопольным), которое борется с подобными действиями, мешающими свободной конкуренции, разрушая монополии…” [1.c.28];

Відсутність конкуренції, монополізація ринків призводить до чистих втрат суспільства. Виграш монополій менше, ніж ті втрати, які несе покупець. Тому боротьба з монополізацією, підтримка конкуренції - одна з найважливіших функцій держави. Яскравим прикладом відсутності суперництва в економіці є політика «Військового комунізму», що проводиться Леніним на початку 20-го століття. Відсутність дрібних і великих приватних власників, а, отже, і конкуренції між ними призвело економіку Росії до занепаду.

Дуже часто конкуренція використовується як психологічний фактор. З точки зору біології конкуренція - як рушійна форма еволюції - закладена в кожній людині, тобто кожному притаманне бажання проявити себе краще, ніж суперник. “Конкуренцією рухають психологічні чинники, а не раціональний розрахунок, тому що майбутнє повно невизначеності.” [1.c.103]; Кожен з конкурентів намагається опанувати кращими якостями, навичками, особливостями. Це позитивно впливає як на розвиток особистих якостей однієї людини, так і на поліпшення виробництва в цілому.

Конкуренція в економіці існує тільки в ринковій економічній системі. Конкуренція на ринку різних виробників одного товару або послуги змушує їх розвивати свої технології, покращувати якість виробництва, але тільки якщо це контрольована конкуренція. Якщо ж вона не контролюється, то тоді виробники готові на все, лише б виявитися краще, при цьому якість і ціни на товари або послуги часто залишає бажати кращого. Конкуренція в економіці виконує мотиваційну роль, вона стимулює підприємця на ризик і боротьбу.Так само конкуренція виконує роль регулятора. Вона диктує виробникам, що потрібно робити для споживача, адже підприємці головним чином борються за увагу споживача.Ще конкуренція виконує роль контролю. Конкуренція обмежує і контролює економічну силу кожного підприємства. Конкуренція залишає за покупцем право вибору серед кількох продавців. Чим досконаліша конкуренція, тим справедливіше ціна на товар або послугу. Висновок: конкуренція і в економіці і в житті людини відіграє величезну роль. Вона стимулює зростання виробництва і духовне зростання людини, розвиває здібності та функції, контролює виробництво і регулює ринок. У житті конкуренція допомагає вибрати найсильнішого, а в економіці - отримати товар або послугу хорошої якості за нижчою ціною.

Власне конкуренція підвищує ефективність економіки в цілому і сприяє його якісному покращенню. За рахунок

...

Скачать:   txt (17.4 Kb)   pdf (51.8 Kb)   docx (12.5 Kb)  
Продолжить читать еще 5 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club