Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Вплив демографiчних чинникiв на функцiонування ринку працi в Украiнi

Автор:   •  Январь 13, 2020  •  Дипломная работа  •  20,609 Слов (83 Страниц)  •  33 Просмотры

Страница 1 из 83

ЗМІСТ

ВСТУП

5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

8

      1.1. Соціально-економічна сутність демографічних процесів

8

      1.2. Вплив демографічного фактору на розвиток національної економіки

17

      1.3. Демографічна політика як основа функціонування             конкурентного ринку праці

23

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

29

     2.1. Причини та наслідки сучасної демографічної кризи

29

     2.2. Вплив демографічних змін на ринок праці

41

     2.3. Соціально-демографічна характеристика домогосподарств на регіональному рівні

47

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

52

     3.1. Демографічна складова економічної безпеки України

52

     3.2. Шляхи удосконалення соціального захисту материнства

57

     3.3. Стратегічні орієнтири демографічної політики України

71

     3.4. Охорона праці

77

ВИСНОВКИ

84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

88


ВСТУП

Однією із найбільш складних і важливих проблем соціально-економічного розвитку України є проблема демографічного розвитку людських ресурсів. Лише одним із проявів демографічної кризи у країні є скорочення постійного населення, що відбувається починаючи з 1991 р., обсяги якого складають майже 4,5 млн. осіб за останні 10 років. Занепокоєння викликає не тільки від’ємне сальдо природного руху населення, а також інтенсифікація міграційних процесів, деформація вікової структури населення. Зазначені тенденції створюють реальну загрозу виникнення дефіциту трудових ресурсів та загострення ситуації на ринку праці, як наслідок відбувається скорочення ВВП, зменшення трудового потенціалу суспільства та зниження якості життя загалом. За розрахунками експертів в країнах, яким притаманні тенденції скорочення загальної чисельності населення, при забезпеченні її зростання на 1 %, близько 4 % національного доходу становить демографічна інвестиція, яка є елементом частини національного доходу, що нагромаджується [38].

Актуальність дослідження вказаних проблем, недостатнє їх вивчення, а також необхідність пошуку напрямів поліпшення демографічної ситуації в Україні і визначили вибір теми дипломної роботи «Вплив демографічних чинників на функціонування ринку праці в Україні».

Найвиразнішим проявом демографічної кризи є суттєве скорочення чисельності населення, яке супроводжується деформацією процесів його відтворення. Демографічний чинник є одним із визначальних для забезпечення стабільного й безпечного розвитку держави, а проблеми оптимального демографічного розвитку слід розглядати як першочергові інтереси держави, як фактор і водночас як результат її функціонування. Саме загострення проблеми демографічної кризи в Україні і підтверджує актуальність даної дипломної роботи.

Метою дипломної роботи є дослідження загальнодержавних і регіональних чинників поліпшення процесів відтворення населення як основи нормального функціонування ринку праці.

Реалізація мети роботи вимагає послідовного розв'язання наступних завдань:

-        Розкрити сутніть демографічних процесів і демографічної політики щодо регулювання демографічних процесів.

-         Проаналізувати сучасний стан, причин та наслідки сучасної демографічної кризи.

-         Пошук напрямків поліпшення демографічної ситуації як основи нормального функціонування ринку праці.

...

Скачать:   txt (267.8 Kb)   pdf (1.4 Mb)   docx (1.3 Mb)  
Продолжить читать еще 82 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club