Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Задачі та види робіт конструкторської підготовки виробництва

Автор:   •  Январь 13, 2020  •  Контрольная работа  •  3,124 Слов (13 Страниц)  •  43 Просмотры

Страница 1 из 13
  1. Задачі та види робіт конструкторської  підготовки виробництва

        Розвиток швейної галузі легкої промисловості залежить від удосконалення процесу проектування моделей, що впроваджуються у виробництво. У зв’язку з необхідністю регламентувати і стандартизувати процес проектування одягу дослідними організаціями були надані пропозиції щодо визначення єдиних етапів роботи при розробці нових моделей одягу. Необхідність у наданні нової моделі як у вигляді зразка так і у виді проектноконструкторської документації визначила етапи робіт процесу щодо розробки нових моделей: аналіз напряму моди, аналіз моделей-аналогів, розробка колекції моделей в ескізах, побудова креслення деталей конструкції і виготовлення первинного зразка, остаточне відпрацювання прийнятих конструктивних рішень, оформлення технічної документації, лекал-еталонів, креслення градації лекал, обґрунтування техніко-економічних показників на нову модель.

Одна з перших систематизацій процесу проектування одягу мала наступний вигляд

[pic 1]

Після впровадження в 1970 році стандартів ЕСКД у промисловість для забезпечення системного підходу до проектування нових моделей одягу Київським технологічним інститутом легкої промисловості була запропонована п’ятистадійна схема процесу проектування моделей одягу. На сьогодні така Розробка художньоконструкторського проекту Розробка технічного проекту Розробка робочого проекту 5 схема може бути використана при проектуванні моделей малосерійного, масового, індивідуального виробництва та спецодягу. За п’ятистадійною схемою проектування передбачається чітка послідовність робіт на кожній стадії

[pic 2]

Результати роботи на кожній стадії надаються проектними документами. Це підвищує відповідальність розробників за виконання кожного етапу проектування і потребує відпрацювання способів надання документації. Удосконалення документації повинно виконуватись у напрямі уніфікації форм документів, зручності користування, зберігання тощо, що призводить до їх уніфікації. Систематизуються також окремі етапи процесу проектування одягу, а саме проектно-конструкторські роботи. Наукові дослідження в цьому напрямі показали, що прискорення процесу проектування моделей неможливе, якщо кожну модель розглядати як індивідуальну, що проектується заново. Тому було розроблено рекомендації щодо проектування моделей асортиментними серіями. Це дає можливість використання базових або типових конструкцій при розробці нових моделей з застосуванням принципів уніфікації та агрегатування типових деталей і елементів конструкції. Типове проектування дозволяє розробляти модельні конструкції серії з високим естетичним і ергономічним рівнем якості, уніфікувати розміри і форму деталей, скорочувати витрати матеріалів, інтенсифікувати процес проектування моделей. Розроблена Агошковим Л.О. технологія проектування моделей раціональними асортиментними серіями (РАС) дозволяє спланувати комплекс різноманітних моделей одягу одного виду з урахуванням індивідуальних особливостей споживачів, особливостей конструктивного рішення одягу, оздоблення, матеріалів [1]. Інші напрями удосконалення процесу проектування одягу дозволяють враховувати не тільки споживчі вимоги до одягу, але і вимоги виробництва. До цих напрямів відноситься проектування промислових систем моделей: на одній конструктивній основі, з уніфікованих деталей та елементів, розробка модифікованих рядів моделей, розробка взаємозамінних та сумісних систем моделей [1]. 6 Проектування має завершуватись впровадження моделей одягу у виробництво. Планування та управління виробничою діяльністю підприємства визначається рівнем системи підготовки виробництва. На сучасних підприємствах система підготовки виробництва складається з конструкторської і технологічної підготовки виробництва. Інтенсифікація виробництва вимагає підвищення рівня організації та підготовки виробництва за рахунок перенесення вагомості робіт на підготовчі етапи, а саме - конструкторську підготовку виробництва. Конструкторська підготовка виробництва забезпечує розробку промислових колекцій моделей, створення технологічних конструкцій виробів і оформлення якісної проектноконструкторської документації. Метою конструкторської підготовки виробництва (КПВ) є застосування системного підходу до проектування виробів промислового виробництва, що забезпечує поліпшення організаційного порядку в системі проектування одягу, швидку зміну нових моделей, якість виготовлення виробів і мобільність виробництва при мінімальних трудових і матеріальних витратах. Основними задачами конструкторської підготовки виробництва є розробка нових моделей одягу, що відповідають перспективному напряму моди, заданим техніко-економічним показникам якості та вимогам масового попиту, планування послідовності розробки нових моделей, проектування їх конструкцій, відпрацювання конструкцій на технологічність з удосконаленням технології виготовлення. Таким чином, основна задача інженера-конструктора на етапі конструкторської підготовки виробництва полягає в тому, що одночасно з розробкою естетично довершеного виробу забезпечується його максимальна зручність і комфортність, технологічність та економічність виготовлення, надійність в експлуатації. Результатом роботи інженера-конструктора є розробка комплекту проектно-конструкторської документації, необхідної для впровадження нових моделей у виробництво.

...

Скачать:   txt (48 Kb)   pdf (547.7 Kb)   docx (358.4 Kb)  
Продолжить читать еще 12 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club