Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Фінансовий результат як узагальнений показник фінансово-господарської діяльності підприємства

Автор:   •  Май 14, 2018  •  Курсовая работа  •  7,832 Слов (32 Страниц)  •  356 Просмотры

Страница 1 из 32

ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА        5

1.1 Фінансові результати підприємства, їх сутність та класифікація        5

1.2. Порядок формування фінансових результатів підприємства        8

1.3.Фактори формування фінансових результатів діяльності підприємства        10

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПАТ «КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»        14

2.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «Конотопський арматурний завод»        14

2.2. Аналіз фінансових результатів ПАТ «Конотопський арматурний завод»        18

2.3. Аналіз показників рентабельності підприємства ПАТ «Конотопський арматурний завод»        22

РОЗДІЛ 3  ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА        27

ВИСНОВКИ        34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        36

ДОДАТКИ        39


ВСТУП

        В умовах ринкової економіки одержання прибутку є безпосередньою метою виробництва. Прибуток створює визначені гарантії для подальшого існування підприємства, оскільки тільки його накопичення у виді різних резервних фондів допомагає переборювати наслідки ризику, зв’язаного з реалізацією товарів на ринку. Для підприємства прибуток є показником, що створює стимул для інвестування в ті сфери, де можна домогтися найбільшого приросту вартості. Прибуток, як категорія ринкових відносин виконує наступні функції: характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльності підприємства; є основним елементом фінансових ресурсів підприємства; є джерелом формування бюджетів різних рівнів.

Значення прибутку підприємства відіграє важливу роль у пошуках партнерів та в подальшому співпрацю з ними. Враховуючи значення прибутку, суб’єкти господарювання можуть оцінювати діяльність підприємства та певним чином впливати на кінцевий результат, як у виробництві так і у фінансовому середовищі. Збільшення прибутку створює економічні передумови для розширення діяльності та забезпечує більший рівень самофінансування та самоокупності. Прибуток використовується у різних напрямках діяльності підприємства, тому є досить важливе уміння управляти та контролювати процесами пов’язаними з ним. В цьому виявляється актуальність вибраної теми.

        Метою курсової роботи є вивчення теоретичних та практичних положень, а також обгрунтування рекомендацій з удосконалення аналізу фінансових результатів

Для досягнення поставленої мети  поставлені такі завдання:

  • визначити сутність фінансових результатів діяльності підприємства;
  • розглянути класифікацію фінансових результатів;
  • дослідити порядок формування фінансових результатів;
  • проаналізувати фактори формування фінансових результатів;
  • опрацювати загальну характеристику діяльності ПАТ «Конотопський арматурний завод»;
  • здійснити аналіз фінансових результатів, а також розрахувати показники рентабельності діяльності ПАТ «Конотопський арматурний завод»;
  • визначити шляхи вдосконалення  аналізу фінансових   результатів підприємства.

Об’єктом курсової роботи є фінансові результати. Курсова робота виконана на матеріалах ПАТ «Конотопський арматурний завод».

Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти аналізу  фінансових результатів підприємства та напрями його  удосконалення..

При написанні курсової використовувалися наукові статті, статистичний матеріал, звітність ПАТ «Конотопський арматурний завод», а також були використані наступні методи: аналітичний, статистичний, порівняльний і факторний аналіз.

...

Скачать:   txt (108.8 Kb)   pdf (603.7 Kb)   docx (102.8 Kb)  
Продолжить читать еще 31 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club